Informasjon

Redusert blodtilførsel til tarmen

Tarmiskemi innebærer at en del av tarmen får for lite blod. Kronisk tarmiskemi skyldes åreforkalkning i årene som leder blod til deler av tarmen.

Hva er kronisk tarmiskemi?

Tarmiskemi innebærer at en del av tarmen får for lite blod. Kronisk tarmiskemi skyldes åreforkalkning i årene som leder blod til deler av tarmen. En forkalket blodåre blir trangere og klarer ikke å levere så mye blod som den skal til sitt område. Alle kroppens vev er avhengig av konstant tilførsel av blod, og områder som mister sin blodforsyning, vil dø.

Det finnes flere former for tarmiskemi. Noen ganger kan tilstanden oppstå plutselig, akutt, og være livstruende. Den kroniske formen som kommer gradvis, har et mye "snillere" forløp. Tarmen får her litt mer tid til å innrette eller omstille seg til den dårlige blodtilførselen.

Symptomer

Symptomene fra kronisk tarmiskemi kommer vanligvis gradvis, og det kan være vanskelig å si akkurat når plagene startet. Det en først merker ved tilstanden, er smerter under eller rett etter måltid. Smertene er ofte lokalisert i øvre del av magen, og de er ofte verst etter store eller fettrike måltid. Smertene lindres gjerne ved at en sitter på huk, og blir verre dersom en prøver å legge seg ned. I løpet av et par timer roer smertene seg. Det er heller ikke uvanlig at de som har denne tilstanden, går ned i vekt, noe som dels skyldes at vedkommende kvier seg for å spise fordi det gir smerter. I tillegg fører den nedsatte blodsirkulasjonen til redusert opptak av næring. Diaré og forstoppelse er også vanlig ved denne formen for tarmiskemi.

Hvis smertene etter hvert blir vedvarende, altså at de ikke bare kommer i tilslutning til måltid, og det kommer blod i avføringen, er dette illevarslende tegn. Lege skal da kontaktes, og behandling på sykehus kan være nødvendig.

Diagnosen

Din historie om hvordan plagene arter seg, vil kunne gi legen en pekepinn om hva som er galt, men for å bli helt sikker må du til sykehuset for grundigere undersøkelser. Her vil det vanligvis bli gjort CT, ultralyd og eventuelt angiografi av bukulen. Angiografi er en undersøkelse hvor det sprøytes kontrastmiddel inn i en blodåre. Kontrastmidlet gjør at en kan se blodårene på røntgen. Denne undersøkelsen vil vanligvis kunne vise om du har trange partier i blodårene til tarmen din.

I enkelte tilfeller vil det også bli gjort en undersøkelse hvor man sammenlikner blodgjennomstrømningen i tarmen når du er fastende og etter et måltid.

Behandling

Behandlingen er avhengig av hvor store plager du har, og hvor trangt det er i blodårene dine. For enkelte kan det være nok å unngå store måltid, og heller spise flere små. Andre vil trenge kirurgi for å bli friske.

Dersom legen mistenker at du har kronisk tarmiskemi, vil han/hun sende deg til sykehuset for grundigere undersøkelser. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å operere inne i blodåren og fjerne forsnevringen som forårsaker den reduserte blodtilførselen. Dette gjøres ved at en fører et kateter inn i en pulsåre, og fører kateteret opp til den delen av blodåren som er tett. Her pumpes det opp en ballong som "sprenger ut" blodåren slik at blodet kan strømme lettere gjennom. Eventuelt plasserer man en stent inne i åren, en form for armering som forhindrer at blodåren raskt tettes igjen pånytt.

Prognose

Du kan gjøre flere ting selv for å minske problemene med trange blodårer. Det viktigste er å slutte å røyke. Mosjon og et sunt kosthold er andre gode tiltak. Det kan også være aktuelt å gi medisiner som reduserer risikoen for ytterligere forverring. Hjertesykdom eller blodmangel er andre tilstander som kan ligge til grunn for plagene dine, og som i så fall må behandles.

90 prosent av dem med kronisk tarmiskemi som opereres, opplever at de blir mye bedre, smertene forsvinner og vekten går opp. Det vil likevel ta litt tid før tarmen kommer til seg selv. Du må nok regne med at det tar 1-3 måneder før tarmen er tilbake i gammelt lage.

Vil du vite mer?