Informasjon

Sykliske brekninger

Mange betrakter sykliske brekninger som en variant av migrene, men med intens kvalme og oppkast fremfor hodepine.

Hva er sykliske brekninger

Sykliske brekninger er en tilstand med episoder med intens kvalme og oppkast. Den kjennetegnes ved at man har perioder eller episoder med varighet fra 1-10 dager med stadige anfall med kvalme og oppkast. Deretter kan man være helt frisk i uker eller måneder før en ny episode starter. Tilstanden oppstår vanligvis i barneårene, oftest i 3-7 års alder, men alle aldersgrupper, også voksne, kan rammes av sykdommen.

Årsak

Man kjenner ikke årsaken til sykliske brekninger. Anfallene og det at man er helt frisk mellom anfallene, kan minne om migrene. I tillegg har man sett at barn med tilstanden ofte har familiemedlemmer med migrene. Forebyggende migrenemedisiner har også effekt hos noen personer med sykliske brekninger. Disse tingene gjør at mange mener at sykliske brekninger er en variant av migrene. Andre forskere mener å se en sammenheng med feil i kroppens energiomsetning med opphopning av avfallsstoffer som kan være skadelige. Det er mulig at tilstanden egentlig har flere forskjellige årsaker men med et relativt likt sykdomsbilde.

Diagnosen

Det finnes ingen prøver som kan påvise at man lider av sykliske brekninger. Selve sykehistorien er ofte typisk nok til at man kan stille diagnosen. Det er vanlig å undersøke øvre del av mage-tarmsystemet med en røntgenundersøkelse for å være sikker på at man ikke har en tilstand som heter malrotasjon.

Malrotasjon vil kunne arte seg på samme måte som sykliske brekninger, men behandlingen er en helt annen. Dersom det ikke blir påvist malrotasjon, og sykehistorien passer med sykliske brekninger, er det vanlig å behandle tilstanden noen måneder. Så lenge behandlingen har effekt, er det ikke nødvendig å lete etter andre forklaringer på plagene.

Behandling

Det er utført lite forskning på behandling av sykliske brekninger. Det er mange forskjellige tiltak som har vist seg å ha effekt, men det er små studier med få pasienter. For mange ser man at bare det å ha fått diagnosen og en forklaring på hva plagene skyldes, reduserer antall kvalmeepisoder. Sannsynligvis kan bekymring være med på å utløse anfall, og graden av bekymring reduseres ofte når man vet litt mer om hvorfor man blir syk.

De medisinene som benyttes, er ofte de samme som benyttes ved migrene. Betablokkere kan forsøkes, det samme gjelder antidepressiva av typen trisykliske antidepressiva. Noen mener også å ha påvist en effekt av tilskudd av Q10 og L-carnitin. Siden både Q10 og L-carnitin er så godt som bivirkningsfritt (forutsatt at man benytter korrekte doser), er det mange som ønsker å forsøke denne typen behandling først.

Å leve med

Barn merker ofte de første symptomene i 3-7 års alder. Det er vanlig at de tar flere måneder til år før diagnosen stilles, fordi tilstanden er lite kjent, og man møter ofte forskjellige helsearbeidere dersom man søker hjelp ved akutte anfall. Symptomene kan også forveksles med omgangssyke som er relativt vanlig hos barn.

Over halvparten av barn som rammes av sykliske brekninger, blir friske i tenårene. Hos eldre barn og voksne, er forløpet mer variabelt. Mange kan redusere antall episoder ved å unngå kjente utløsende faktorer. Dette kan være ekstrem fysisk utmattelse, søvnmangel og enkelte matvarer som sjokolade og enkelte oster. Hva som utløser anfall, kan variere fra person til person, og en god "anfallsdagbok" vil kunne hjelpe til med å finne utløsende faktorer.