Informasjon

Analkreft

Analkreft er kreftsykdom i endetarmsåpningen (anus) eller i endetarmskanalen (analkanalen). Behandling gjør at de aller fleste overlever, men mange av disse sliter med ubehagelige plager.

Hva er analkreft?

Analkanal med fistel
Analkanal med fistel

Analkreft er kreftsykdom i endetarmsåpningen (anus) eller i endetarmskanalen (analkanalen). Det er altså en kreftsykdom som befinner seg ytterst i analkanalen. Vanligvis er dette en annen kreftsykdom enn den man finner i endetarmen (kolorektal kreft).

Skillet mellom endetarmen og analkanalen befinner seg ca. 4-5 cm inn i analkanalen. Skillet går ved en linje som betegnes linea dentata, men det er i tillegg en overgangssone på ca. 2 cm ovenfor linjen. Svulster som oppstår ovenfor dette området, er rektalkreft. De fleste svulstene som oppstår nedenfor eller i denne sonen, er analkreft (men ca. 20 prosent viser seg ved mikroskopiske undersøkelser å være rektalkreft).

Analkreft er en forholdsvis sjelden krefttype og utgjør bare cirka 1 prosent av alle ondartede kreftsvulster i fordøyelseskanalen. I Norge er det vel 100 nye tilfeller per år, i 2019 var det 72 kvinner og 40 menn med nyoppstått analkreft. Kreftformen opptrer fra 40-årsalderen, men den er vanligst rundt 50-60 år. Sykdommen forekommer nesten dobbelt så ofte hos kvinner som hos menn.

De senere år har man observert flere tilfeller av analkreft blant homoseksuelle menn som praktiserer analt samleie, og sykdommen ses nå hyppigere hos yngre menn, særlig hivpositive personer. Denne forandringen ble først påvist i USA, men vi ser nå en tendens til den samme utviklingen i Norge.

Neste side