Informasjon

Lekkasje av avføring

Lekkasje av luft eller avføring kalles anal eller fekal inkontinens. Det kan skyldes forandringer i og rundt analkanalen, eventuelt svekket lukkemuskel.

Hva er anal inkontinens?

Anal inkontinens kan innebære at man lekker avføring, eller at man må springe på toalettet så snart trangen melder seg for å unngå lekkasje. Dette er et vanlig problem som hyppigst rammer kvinner. Forekomsten øker med alderen og er særlig høy i sykehjem. Utenom i eldreomsorgen, så regner vi med at det er minst 15-30.000 personer i Norge som plages av dette - kanskje enda flere, da de fleste av oss regner dette som et flaut tema som man helst ikke snakker om.

Det er imidlertid et problem som hos mange kan behandles med godt resultat. Personer med denne typen problem bør derfor oppfordres til å søke hjelp.

Se egen artikkel om avføringslekkasje hos barn.

Animasjon av avføringslekkasje
Neste side