Informasjon

Lekkasje av avføring

Årsak

Manglende kontroll over avføringen kan være et resultat av høy alder med dertil hørende svakere muskler og muskelkontroll. Ofte skyldes likevel den manglende kontrollen skader av lukkemuskelen etter "harde" fødsler eller etter medisinske inngrep i endetarmen. Dette gjelder f.eks. når en har vært nødt til å benytte tang for å få barnet ut, eller hvor mor har revnet mye i forbindelse med fødselen. Personer med ryggmargsbrokk har ofte også problem med lekkasje.

Mennesker som har løs eller flytende avføring av ulike årsak, for eksempel etter å ha fått fjernet deler av tarmen, kan også ha problemer med lekkasje.

Forrige side Neste side