Informasjon

Primær biliær kolangitt (PBC)

PBC er en autoimmun sykdom av ukjent årsak som særlig rammer kvinner. Tidlig medisinsk behandling bedrer prognosen. Sykdommen ble tidligere kalt primær biliær cirrhose.

Hva er primær biliær kolangitt?

Galleblære, galleveier, bukspyttkjertel

PBC er en autoimmun sykdom hvor immunforsvaret reagerer mot celler i gallegangene i leveren og gir betennelse, arrforandringer og forstyrrelser i leverfunksjonen. Tidlige symptomer er slapphet, plagsom kløe eller tørre slimhinner. Andre symptomer som kommer senere i forløpet kan være fettglinsende avføring, gulsott og blodig oppkast. Symptomer ved langtkommen sykdom er pigmentering og fettknuter i huden.

PBC er en sjelden sykdom. Det finnes ca. 150-400 med sykdommen per million innbyggere. Forekomsten varierer rundt om i verden. Den er høyest i Nord-Europa. Cirka 90 prosent av pasientene er kvinner, hyppigst middelaldrende (40-60 år). Tilstanden er sjelden før 30-års alder. Dersom sykdommen påvises tidlig og medisinsk behandling settes i gang da, kan sykdomsutviklingen bremses. 

Neste side