Informasjon

Primær biliær kolangitt (PBC)

Årsaker

Årsaken til at immunforsvaret angriper eget vev, er ukjent. Men vi vet at visse arvelige faktorer samt kvinnelig kjønn øker risikoen for utvikling av sykdommen. Miljøfaktorer som for eksempel røyking kan øke risikoen ytterliggere.  

Symptomene skyldes sviktende leverfunksjon og at trykket i portvenen (venen inn til leveren) øker. Man får ikke utskilt galle til tarmen på grunn av skadede galleganger. Opphopningen av galle i kroppen gir gulsott, og mangelen på galle i tarmen gir dårligere fettnedbrytning og økte mengder fett i avføringen. Manglende opptak av viktige næringsstoffer blir konsekvensen.

Sent i forløpet av sykdommen kan pasienten oppleve episoder med blodig oppkast. Det skyldes blødning fra utposninger på blodårene i spiserøret, forårsaket av økt blodtrykk i venesystemet inn til leveren. Beinskjørhet kan oppstå på grunn av redusert aktivering av vitamin D i leveren.

Forrige side Neste side