Informasjon

Primær biliær kolangitt (PBC)

Temaside om Korona

Årsaker

Årsaken til at immunforsvaret angriper eget vev, er ukjent. Sannsynligvis er immunreaksjonen utløst av en miljøgift, en bakterie eller virus, eller kjemikalier. En arvelig komponent kan bidra siden det observeres økt forekomst av sykdommen i en del familier.

Symptomene skyldes sviktende leverfunksjon og at trykket i portvenen (venen inn til leveren) øker. Man får ikke utskilt galle til tarmen på grunn av skadede galleganger. Opphopningen av galle i kroppen gir gulsott, og mangelen på galle i tarmen gir dårligere fettnedbrytning og økte mengder fett i avføringen. Manglende opptak av viktige næringsstoffer blir konsekvensen.

Sent i forløpet av sykdommen kan pasienten oppleve episoder med blodig oppkast. Det skyldes blødning fra utposninger på blodårene i spiserøret, forårsaket av økt blodtrykk i venesystemet inn til leveren. Beinskjørhet kan oppstå på grunn av redusert aktivering av vitamin D i leveren.

Forrige side Neste side