Informasjon

Primær biliær kolangitt (PBC)

Temaside om Korona

Behandling

Hensikten med behandlingen er å lindre symptomene, bremse sykdomsutviklingen og behandle komplikasjoner. Behandlingen ledes av spesialist i indremedisin. Hovedbehandlingen er medikamentet ursodeoksykolsyre.

Selv om tidlig diagnose og mulighet for tidlig behandling anses for viktig, angir eksperter på sykdommen at man gjerne kan være avventende til oppstart av behandling. For de aller fleste pasienter er dette en sykdom som svært langsomt blir verre, og den forebyggende effekten av ursodeoksykolsyre er ikke overbevisende. Studier viser at 2 av 3 vil kunne ha nytte av denne behandlingen ved aktiv sykdom.

Ursodeoksykolsyre er en gallesyre med færre leverskadelige egenskaper enn de gallesyrene leveren selv produserer. Den konkurrerer med kroppens egne gallesyrer om opptak i blodet fra nedre del av tynntarmen. Fast behandling med ursodeoksykolsyre vil sørge for at dette vil bli den dominerende gallesyren som kommer over i blodet. Behandlingen bedrer symptomene, og over uker og måneder vil også leverprøvene bedre seg hos de fleste. Overlevelsen øker. Tidligere var levertransplantasjon påkrevd for mange av disse pasientene, men med ursodeoksykolsyre behøver de færreste transplantasjon.

Behandling med ursodeoksykolsyre anbefales for pasienter med positive antimitokondrieantistoffer og forhøyede leverfunksjonsprøver. Det er usikkert om pasienter med normale leverfunksjonsprøver har nytte av behandling. Medisinen tas én gang om dagen. Det kan være aktuelt å øke dosen gradvis over 1-2 uker for å unngå ubehag som kløe og løs avføring. Den største ulempen med behandlingen er dens kostnader og behovet for langtidsbehandling. Smaken av medisinen kan oppleves ubehagelig, og det anbefales å innta den med fruktjuice.

Et nytt preparat, obetikolsyre (Ocaliva), er en syntetisk fremstilt gallesyreanalog. Dette preparater er vist å dempe inflammasjon og symptomer, enten som tillegg til Ursofalk eller som eneterapi hos pasienter som ikke tåler ursofalk.

Levertransplantasjon blir nødvendig hos en del av pasientene som utvikler leversvikt. 1-års og 5-års overlevelse hos pasienter med langtkommet primær biliær kolangitt som har hatt en levertransplantasjon, er funnet å være ca. 90 prosent. Slapphet og kløe vil vanligvis gå tilbake og den metabolske beinsykdommen vil bli bedre etter forbigående å ha blitt verre de første 6-12 månedene. Risikoen for tilbakefall angis til 15 prosent etter 3 år og 30 prosent etter 10 år. 

Forrige side Neste side