Informasjon

Primær biliær kolangitt (PBC)

Temaside om Korona

Prognose

Sykdomsprosessen har ofte vedvart i flere år før pasienten får symptomer og får stilt diagnosen. Forløpet varierer mye fra person til person, og er derfor vanskelig å forutsi.

Gjennomsnittlig overlevelse etter symptomdebut var tidligere 10 år. Effektiv behandling har redusert behovet for transplantasjon og forbedret overlevelsen. I dag nærmer overlevelsen seg en normal livslengde hvis behandling startes tidlig.

Forrige side Neste side