Informasjon

Årsaker til Crohns sykdom

Crohns sykdom er en kronisk betennelsessykdom i fordøyelseskanalen som særlig angriper overgangen mellom nedre del av tynntarmen og første del av tykktarmen.

Crohns sykdom

Crohns sykdom kan foreligge i avgrensede områder av tarmen (er segmental) der man finner flekkvise områder med betennelsesvev som kan påvises i hele tarmveggens tykkelse (transmural inflammasjon). Sykdommen kan ramme alle avsnitt av magetarmkanalen fra munnhulen til endetarmen.

Betennelser og arrforandringer kan skape trange partier i tarmen, noe som kan gi kraftige magesmerter. Siden de betente områdene ikke fungerer normalt, oppstår det ofte diaré. Noen pasienter med Crohns sykdom er dessuten plaget med betennelser og sprekkdannelser i og rundt endetarmsåpningen.

Crohns sykdom har mange likhetstrekk med en annen tarmsykdom, ulcerøs kolitt. Disse to sykdommene omtales ofte sammen som kronisk inflammatorisk tarmsykdom (inflammasjon = betennelse) og på engelsk som inflammatory bowel disease (IBD).

Arv

Både Crohns sykdom og ulcerøs kolitt forekommer hyppigere i noen familier. Barn der begge foreldrene har IBD, har over 30 prosent risiko for å få IBD. Der en av foreldrene har IBD, er risikoen 10 prosent. Har du søsken med IBD, angis risikoen å være cirka 5 prosent. Tvillingstudier har f. eks. vist at blant eneggede tvillinger hadde 67 prosent begge Crohns sykdom, mens blant toeggede tvillinger var det bare 8 prosent der begge hadde Crohns sykdom.

Både gener (arvestoff) og miljø spiller en rolle ved Crohns sykdom. Forskerne tror at det er noe i miljøet som utløser betennelse hos personer som har gener som gjør dem disponerte for å få Crohns sykdom. Når betennelsen er startet, ser det ut til at genene spiller en viktig rolle i å opprettholde betennelsesreaksjonen. Det er godt mulig at Crohns sykdom består av mange ulike, men foreløpig ukjente undertyper. Hver undertype har en forskjellig genetisk og miljømessig profil, men gir omtrent de samme symptomene som de andre.

Forskerne har identifisert flere gener som kan være medvirkende ved Crohns sykdom.

Risiko i familien

Man skulle tro at når en sykdom er arvelig, så får alle i familien sykdommen. Men slik er det ikke. På samme måte som at familiemedlemmer har ulik høyde, vekt, ansiktstrekk, så er deres mottakelighet for ulike sykdommer forskjellig. I tillegg er det et samspill mellom arv og miljø. Noen familiemedlemmer arver gener som disponerer for Crohns sykdom, andre ikke. Noen familiemedlemmer utsettes for miljøfaktorer som kan utløse sykdommen, andre ikke.

Det er heller ikke slik at når det ikke er tilfeller av Crohns sykdom i familien, så kan man ikke få sykdommen. Alle kan få sykdommen. Omkring 90 prosent av dem med Crohns sykdom har ingen nære slektninger med sykdommen.

Miljøfaktorer

Forskerne har funnet at flere miljøfaktorer er knyttet til Crohns sykdom, men de vet ikke hvilken rolle disse faktorene spiller i sykdommen:

  • Røyking dobler risikoen for å få Crohns sykdom og minsker effekten av medisinsk behandling. Passiv røyking i barndommen øker også risikoen. For personer som allerede har sykdommen, medfører røyking et alvorligere sykdomsforløp.
  • Kostholdsfaktorer har vært studert, men forskerne har ikke kunnet trekke klare konklusjoner.
  • Betydningen av andre infeksjoner er også usikre, men det kan se ut som om virusinfeksjoner kan utløse sykdommen hos personer som har genetisk anlegg for å bli syke.
  • Forskerne har lett etter faktorer i barndommen. Brysternærte barn synes å ha lavere risiko for å få Crohns sykdom, kanskje på grunn av overgang av antistoffer i melken fra moren til barnet.

Autoimmun sykdom?

Det er uklart om Crohns sykdom er en autoimmun sykdom. Forskning kan tyde på at langvarig inflammasjon ikke skyldes at immunsystemet angriper kroppens eget vev - som jo er definisjonen på autoimmun sykdom, men at immunsystemets reaksjon heller er et resultat av at immunsystemet angriper harmløse virus, bakterier eller mat i tarmen. Nøyaktig hva immunproblemet skyldes, vet vi imidlertid ikke, men det kan være en immunsvikt tilstand. Crohns sykdom er imidlertid koblet til en rekke andre autoimmune sykdommer.

Vil du vite mer?