Informasjon

Kirurgi ved Crohns sykdom

Ved kirurgi kan man fjerne syke deler av tarmen, men det vil ikke kunne helbrede sykdommen.

Generelt om kirurgi ved Crohns sykdom

Kirurgi for å fjerne en del av den syke tarmen kan hjelpe ved Crohns sykdom, men vil ikke kunne helbrede sykdommen. Betennelsen vil som regel komme tilbake i det området av tarmen som lå inntil den delen som ble fjernet. Mange Crohn-pasienter trenger kirurgi, enten for å lindre symptomer som ikke lar seg behandle med medisiner, eller for å korrigere komplikasjoner som blokkeringer av tarmen, hull på tarmen, blødninger i tarmen, fisteldannelser og byller i og rundt endetarmen.

Akutt operasjon gjøres ved stans i tarmpassasjen (ileus), sterke smerter grunnet innsvevring av tarmen (stenose), hvis det går hull på tarmen (perforasjon), ved livstruende betennelse i hele tykktarmen (fulminant kolitt) eller ved tarmblødning som man ikke får kontroll over. Planlagt (elektiv) operasjon gjøres ved terapisvikt og er rettet mot konkrete problemer, f.eks. smerter, trange partier i tarmen (subileus), diaré, feber, ernæringsforstyrrelser, byller og fistler. Tidspunkt for operasjon bestemmes i samråd med pasienten.

Fordi Crohns sykdom ofte blusser opp igjen etter kirurgi, må man alltid kritisk vurdere inngrepets fordeler og ulemper opp mot andre behandlingsmuligheter. Det er også en fare for at gjentatte operasjoner ender med at det blir for lite tarm igjen til å ta opp den nødvendige mengde næring fra maten som spises ("kort-tarm syndrom"). Kirurgi er ikke løsningen for alle. Det er viktig at du som pasient deltar i denne vurderingen.

Opptil 90% av alle med Crohns sykdom vil før eller siden behøve kirurgi, og over halvparten av disse blir reoperert en eller flere ganger.

Forrige side Neste side