Informasjon

Kirurgi ved Crohns sykdom

Temaside om Korona

Generelt om kirurgi ved Crohns sykdom

Kirurgi for å fjerne en del av den syke tarmen kan hjelpe ved Crohns sykdom, men det vil ikke kunne helbrede sykdommen. Betennelsen vil som regel komme tilbake i det området av tarmen som lå inntil den delen som ble fjernet. Mange Crohn-pasienter trenger kirurgi, enten for å lindre symptomer som ikke lar seg behandle med medisiner, eller for å korrigere komplikasjoner som blokkeringer av tarmen, hull på tarmen, blødninger i tarmen, fisteldannelser og byller i og rundt endetarmen.

Akutt operasjon foretas ved stans i tarmpassasjen (ileus), sterke smerter grunnet innsvevring av tarmen (stenose), hvis det går hull på tarmen (perforasjon), ved livstruende betennelse i hele tykktarmen (fulminant kolitt) eller ved tarmblødning som man ikke får kontroll over. Planlagt (elektiv) operasjon gjøres ved terapisvikt og er rettet mot konkrete problemer, f.eks. smerter, trange partier i tarmen (subileus), diaré, feber, ernæringsforstyrrelser, byller og fistler. Tidspunkt for operasjon bestemmes i samråd med pasienten.

Fordi Crohns sykdom ofte blusser opp igjen etter kirurgi, må man alltid kritisk vurdere inngrepets fordeler og ulemper opp mot andre behandlingsmuligheter. Det er også en fare for at gjentatte operasjoner ender med at det blir for lite tarm igjen til å ta opp den nødvendige mengde næring fra maten som spises ("kort-tarm syndrom"). Kirurgi er ikke løsningen for alle. Det er viktig at du som pasient deltar i denne vurderingen.

Omkring 30 prosent av pasientene med Crohns sykdom opereres i løpet av det første året etter at diagnosen er stilg. Samlet risiko for operasjon i løpet av livet er nå ca. 50 prosent. Og halvparten av disse igjen må opereres på nytt en eller annen gang på grunn av ny stenosering i tarmen. Det skjer hyppigst når tilstanden er lokalisert i ileocøkalområdet.

Forrige side Neste side