Informasjon

Kirurgi ved Crohns sykdom

Temaside om Korona

Stomi

Noen pasienter som har Crohns sykdom i tykktarmen, må få fjernet hele eller deler av tykktarmen i en operasjon som betegnes kolektomi. I forbindelse med inngrepet føres den nedre delen av tynntarmen, ileum, gjennom bukveggen i nedre del av buken slik at tarmen munner på hudens overflate. Det er utført en ileostomi. Åpningen kalles et stoma, og avføring tømmer seg ut her. Stomaet er på størrelse med et kronestykke og plasseres vanligvis på nedre høyre side av buken nær beltelinjen. En pose festes over åpningen og samler opp avføring, og pasienten tømmer den ved behov. De aller fleste pasienter som har fått utført kolektomi, lever et normalt aktivt liv. Noen vil senere kunne få lagt inn tarmen ved at tynntarmen sys sammen med endetarmsåpningen (ileoanal anastomose).

Det kan også være aktuelt å ha det man kaller en avlastende stomi en periode. Med dagens utvalg av medikamenter, kan man i noen tilfeller avlaste den syke delen av tarmen ved å anlegge en stomi ovenfor det syke partiet. Deretter kan man gi medikamenter som i noen tilfeller vil kunne slå tilbake betennelsen i tarmen før stomien legges tilbake, og man får en nesten normalt fungerende tarm igjen.

Forrige side Neste side