Informasjon

Legemidler ved Crohns sykdom

Biologisk behandling

Biologiske legemidler er en voksende gruppe medisiner. Aktuelle legemidler er infliksimab, adalimumab, certolizumab og natalizumab - såkalte TNF-alfa hemmere (Tumor Nekrose Faktor alfa). TNF-alfa er et protein som produseres av immunsystemet og som bidrar til å opprettholde betennelsesreaksjonen ved Crohns sykdom. TNF-alfa hemmere (betegnes også anti-TNF-alfa) fjerner TNF fra blodet før det når tarmen og hindrer dermed betennelse.

To nyere biologiske midler med litt annen virkemekanisme er vedolizumab og ustekinumab som også brukes i behandlingen av moderate til alvorlige tilfeller av Crohns sykdom.

Biologiske legemidler har på mange måter revolusjonert behandlingen av inflammatoriske tarmsykdommer som Crohns sykdom og ulcerøs colitt, men langtidseffekten er ukjent. En ulempe med disse legemidlene er at de svekker infeksjonsforsvaret og øker risikoen for alvorlige infeksjoner. Enkelte rapporter om kreftformer som er vanskelig å behandle hos pasienter som har benyttet kombinasjoner av eldre og nyere medikamenter, har medført skjerpet overvåkning av bruken av slike medikamenter. Risikoen for å utvikle slik kreft er uansett svært liten. Medikamentene kan benyttes alene uten steroider for å få pasienten i remisjon ved å dempe en akutt forverring.

Biologiske legemidler er kostbare. Et alternativ til disse legemidlene er såkalte biosimilars, eller biotilsvarende legemidler. Det er legemidler som er svært lik et godkjent biologisk produkt, men produksjonsmåten gjør dem rimeligere. Men et biotilsvarende legemiddel kan først godkjennes av Legemiddelverket når patenttiden på originalproduktet har gått ut.

Forrige side Neste side