Informasjon

Legemidler ved Crohns sykdom

Immundempende midler

Ved hissige betennelser der standardbehandlingen virker dårlig, har man tidligere ofte brukt immundempende midler i langtidsbehandlingen. Disse legemidlene demper immunsystemet og dermed også betennelsesreaksjonen som forårsaker Crohns sykdom. Førstevalget i Norge har vært azatioprin. Alternativer er merkaptopurin og metotreksat.

Immunhemmere som azatioprin eller metotreksat brukes i dag stadig mindre i behandlingen av Crohns sykdom.

Forrige side Neste side