Informasjon

Legemidler ved Crohns sykdom

Andre legemidler

Flere av legemidlene som er nevnt over, benyttes også i behandlingen av autoimmune sykdommer som for eksempel revmatoid artritt. Dersom de "vanligste" medikamentene ikke har effekt, forsøker man behandling med medikamenter som har vist seg å ha effekt ved andre autoimmune sykdommer. Et av disse medikamentene er metotreksat som har effekt ved leddgikt, men som også brukes i kreftbehandling.

Forrige side Neste side