Informasjon

Medisinsk behandling av Crohns sykdom

Behandlingen av Crohns sykdom avhenger av hvilke områder av tarmen som er angrepet, alvorlighetsgrad, komplikasjoner og hvor godt tidligere behandling har virket.

Crohns sykdom

Crohns sykdom, anatomisk fordeling
Crohns sykdom, anatomisk fordeling

Crohns sykdom er en kronisk betennelsessykdom i fordøyelseskanalen som særlig angriper overgangen mellom nedre del av tynntarmen og første del av tykktarmen. Sykdommen kan også være en ren tynntarmsykdom eller en ren tykktarmsykdom.

Betennelser og arrforandringer kan skape trange partier i tarmen, noe som kan gi kraftige magesmerter. Siden de betente områdene ikke fungerer normalt, fører det ofte til diaré. Enkelte pasienter med Crohns sykdom er dessuten ofte plaget med betennelser og sprekkdannelser i og rundt endetarmsåpningen.

Crohns sykdom har mange likhetstrekk med en annen tarmsykdom, ulcerøs kolitt. Disse to sykdommene omtales ofte sammen som kroniske inflammatoriske tarmsykdommer (inflammasjon = betennelse) og på engelsk som inflammatory bowel disease (IBD)..

Neste side