Informasjon

Crohns sykdom

Crohns sykdom er en kronisk betennelse i mage-tarmkanalen. Typiske symptomer er magesmerter og løs mage.

Behandling

Sykdommen lar seg ikke kurere verken med medisiner eller kirurgi. Hensikten med behandlingen er å dempe symptomene og sykdomsaktiviteten. Det er også viktig å motvirke komplikasjoner som arrdannelser med innsnevringer på tarmen.

Generelt gjelder at det er viktig med næringsrik mat og tilstrekkelig kaloritilførsel. Betennelsen i tarmen fører til noe redusert opptak av næring, i tillegg til at selve betennelsesprosessen øker næringsbehovet. Dette må kompenseres ved økt tilførsel. Det kan dessuten bli nødvendig med langvarig tilskudd av folsyre, jern, vitamin B12, vitamin-A, vitamin-D, vitamin-K, kalium, kalsium og magnesium.

Medikamenter er viktige for å dempe betennelsen. Kortikosteroider, budesonid, 5-ASA-preparat, immundempende og biologiske medisiner er hjørnestenene i legemiddelbehandlingen.

  • Steroider (prednisolon og budesonid) benyttes som regel kortvarig (noen uker) betennelsesdemping for å få pasienten over i en bedre fase i forbindelse med oppblussing av sykdommen (remisjon).
  • Immundempende medisiner har langsomt innsettende effekt, men de bidrar både til remisjon og vedlikehold av behandlingen. Det blir færre oppblussinger av sykdommen og forbruket av kortikosteroider reduseres betydelig.
  • Biologiske medisiner er en ny gruppe medisiner som er tatt i bruk i behandlingen av Crohns sykdom de senere årene. De kan brukes både til remisjon og til vedlikehold. Erfaringene med disse legemidlene er enda begrenset, slik at man er ofte tilbakeholden med bruken av dem.
  • Andre medisiner som brukes er ulike antibiotika.

Immundempende medikamenter som azatioprin og infliximab blir i økende grad anvendt hos pasienter som ikke reagerer på konvensjonelle medisiner, eller hvor man ikke klarer å redusere eller stanse bruken av kortikosteroider.

Særlig hos barn har man hatt svært god effekt av eksklusiv enteral ernæring (EEN). Denne behandlingen går ut på at man ikke spiser vanlig mat, men får dekket hele næringsbehovet gjennom flytende næringsløsninger (sondemat). Selv hos barn med relativt utbredt sykdom, har denne behandlingen vist effekt på linje med, eller bedre enn, steroider. Hvorfor denne behandlingen fungerer, vet man ikke.

Man prøver fortrinnsvis å holde sykdommen i sjakk med medisiner, men de fleste pasienter med Crohns sykdom må allikevel opereres minst én gang. Dette gjelder først og fremst dersom det danner seg innsnevringer i tarmen som hindrer fri passasje av tarminnhold. Ved slike operasjoner fjerner man deler av tarmen, eller man behandler komplikasjoner som forsnevringer, fisteldannelse, abscess eller blødninger.

Røykestopp er viktig. Dersom du røyker, er risikoen for oppblussing av sykdommen klart høyere enn blant dem som ikke røyker.

Forrige side Neste side