Informasjon

Crohns sykdom

Temaside om Korona

Forløp

Sykdomsforløpet varierer. Mange er helt symptomfrie i lange perioder, men nesten alle får tilbakefall. Barn som utvikler Crohns sykdom, har ofte et mer alvorlig forløp enn voksne. Som nevnt blir omtrent halvparten av pasienter med Crohns sykdom operert en eller flere ganger.

I forbindelse med sykdommen kan det oppstå komplikasjoner:

  • Betennelsen kan føre til forsnevringer i deler av tarmen, og dette kan resultere i forstoppelse og smerter
  • Det kan dannes fistler. Fistler er åpninger mellom tarmen og andre organer som urinblæren, skjeden og huden. Dette kan være svært plagsomt og kan forårsake alvorlige betennelser utenfor tarmen
  • Lidelser rundt endetarmsåpningen som betennelser, byller og sprekkdannelser
  • Bakteriell forurensning av tynntarmen kan forverre diaréen
  • Det kan oppstå ernæringsmangel på grunn av redusert næringsopptak fra den betente tynntarmen
  • Hos 10-20 prosent oppstår det også sykdomsforandringer i andre organer som hud, lever, øyne og ledd

I en norsk studie ble pasienter med Crohns sykdom fulgt i 20 år. Det var ingen økning i dødelighet og heller ikke flere tilfeller med død av kreftsykdom blant Crohn-pasientene enn i befolkningen generelt.

Forrige side Neste side