Informasjon

Fulminant kolitt

Fulminant kolitt er en alvorlig betennelse i store deler av eller i hele tykktarmen. Betennelsen som gjerne starter i tarmens slimhinne, brer seg innover til tarmens muskellag og kan senere bre seg til utsiden av tarmen.

Hva er fulminant kolitt?

Tykktarm (colon) - oversiktsbilde

Fulminant kolitt, eller totalkolitt, er en alvorlig betennelse i store deler av eller i hele tykktarmen. Betennelsen som gjerne starter i tarmens slimhinne, brer seg innover i tarmveggen til tarmens muskellag og kan senere bre seg til utsiden av tarmen. I en slik situasjon blir tarmen mindre bevegelig, den vil begynne å utvide seg, og det medfører en betydelig fare for at tarmen sprekker (perforasjon) og/eller at det skilles ut giftige stoffer i kroppen (toksisk megakolon). Fulminant kolitt er en livstruende tilstand.

Forekomsten av fulminant kolitt har gått ned de senere år ettersom den medikamentelle behandlingen av ulcerøs kolitt har blitt bedre, særlig etter introduksjonen av biologiske medisiner.

Neste side