Informasjon

Inflammatorisk tarmsykdom og graviditet

Inflammatorisk tarmsykdom omfatter de to sykdommene ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

[imported]

Hopp til innhold

Inflammatorisk tarmsykdom kan ramme kvinner i de årene de kan bli gravide, og sykdommen kan derfor ha innvirkning på fertilitet, graviditet og amming.

Definisjoner

Hyppig brukte fremmedord i dette dokumentet:

  • Fertilitet - befruktningsdyktighet
  • Proktektomi - fjerning av endetarmen
  • Proktokolektomi - fjerning av endetarm og tykktarm
  • Ileostomi - utlegging av tynntarm gjennom bukveggen slik at avføring tømmes i pose
  • Ileoanal anastomose - sammensying av nedre del av tynntarmen (ileum) med endetarmsåpningen (anus) slik at avføring kan tømmes gjennom endetarmsåpningen
  • Retrograd ejakulasjon - sæd tømmer seg via urinrøret til urinblæren i stedet for direkte ut av penis