Informasjon

Inflammatorisk tarmsykdom og graviditet

Påvirker svangerskapet tarmsykdommen?

Hos ca. 80 prosent av kvinnene med inflammatorisk tarmsykdom som blir gravide mens sykdommen deres er i remisjon, vil sykdommen forbli i remisjon gjennom hele svangerskapet og i barseltiden. Blant de kvinnene som blir gravide mens sykdommen er aktiv, vil 2/3 fortsette å ha aktiv sykdom eller oppleve forverring av tarmsykdommen.

Hos opptil 45 prosent av pasientene med ulcerøs kolitt som blir gravide mens sykdommen er aktiv, vil betennelsen forverres i svangerskapet. Hos 1 av fire vil kolitten fortsette å være aktiv, men tilstanden holder seg stabil, mens resten av pasientene går i remisjon.

Blant pasienter med Crohns sykdom som blir gravid mens sykdommen er aktiv, vil sykdommen gå i remisjon hos 1/3, forblir stabilt aktiv hos 1/3 og forverres hos 1/3.

Forrige side Neste side