Informasjon

Behandling av ulcerøs kolitt

De fleste pasienter som har mild til moderat sykdom, behandles med 5-ASA preparater. I perioder kan det være aktuelt å gi kortikosteroider. Biologiske midler har de senere årene fått en sentral plass i behandlingen av moderat og alvorlig sykdomsaktivitet. Kirurgi med fjerning av tykktarmen er den eneste helbredende behandlingen, men gjøres stadig sjeldnere.

Ulcerøs kolitt

Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelsessykdom i endetarm og tykktarm. Mange har kun plager fra endetarmen, mens noen har betennelser i deler av eller hele tykktarmen. Sykdommen gir betennelse og utvikling av sår i tykktarmens slimhinne. Typiske symptomer er blodig og slimete diaré, magesmerter, vekttap. Sykdommen kan ha et skiftende forløp med bedre og dårlige perioder.

Neste side