Informasjon

Behandling av ulcerøs kolitt

Kirurgi

23000840

Antall kolektomier, operasjoner der tykktarmen fjernes, hos pasienter med ulcerøs kolitt er synkende og er nå ifølge norske tall under 10 prosent ti år etter at diagnosen er stilt.

De fleste kolektomier skjer i løpet av de første tre til fem år etter diagnose, hvoretter operasjonshyppigheten faller.

Kolektomi gjøres på grunn av massiv blødning, alvorlig sykdom, at det går hull på tarmen eller ved høy risiko for utvikling av kreft. Noen ganger vil legene anbefale at tykktarmen fjernes fordi den medisinske behandlingen er mislykket, eller fordi bivirkninger av kortikosteroider eller andre medikamenter truer helsen din.

Proktokolektomi

Flere typer kirurgi kan utføres. Tidligere var det vanligste inngrepet proktokolektomi med ileostomi. Proktokolektomien innebærer at kirurgen fjerner tykktarmen og endetarmen. Ileostomien innebærer at kirurgen lager en liten åpning inn til bukhulen og tynntarmen gjennom huden, en stomi, og fester enden av tynntarmen, ileum, til åpningen. Tarminnhold vil da passere gjennom tynntarmen og tømme seg gjennom stomien. Størrelsen på stomien er som et kronestykke, og den plasseres vanligvis i nedre, høyre del av buken nær beltelinjen. En pose festes over åpningen og samler opp avfall, og du tømmer denne ved behov.

Ileostomi er først og fremst aktuelt hos eldre pasienter som ønsker dette, eller som har en slapp lukkemuskel i endetarmen.

Ileoanal anastomose

Ileoanal anastomose er den kirurgiske behandlingen som benyttes mest idag, særlig blant yngre pasienter. Man syr sammen (anastomoserer) ileum (nedre del av tynntarmen) og anus (endetarmsåpningen). Operasjonen gjør at du kan ha avføring med tømming gjennom endetarmen. Ved operasjonen bevarer man altså en del av endetarmen. Kirurgen fjerner den syke delen av tykktarmen og innsiden av endetarmen (slimhinnen), men beholder det ytre muskellaget i endetarmen (endetarmens lukkemuskel). Kirurgen fester så den nedre delen av tynntarmen, ileum, til innsiden av endetarmen og endetarmsåpningen (anus). Kirurgen lager en utposning av ileum (en pouch) slik at avføring kan samles opp og ikke gir avføringstrang straks noe tarminnhold kommer ned til denne delen av tarmen. Avføring lagres med andre ord i utposningen og passerer senere gjennom endetarmsåpningen på vanlig måte. Du vil nok få hyppigere og løsere avføringer enn før, men du slipper å gå med pose utenpå magen. Vanligvis må operasjonen gjøres i to seanser slik at du i ca. tre måneder må ha en forbigående ileostomi med pose på magen.

Komplikasjoner kan oppstå, men ikke ofte. Det hender at utposningen kan bli sete for betennelse (pouchitis). Vanligvis er den grei å behandle, men i 5-10 prosent av tilfellene må man gjøre om inngrepet til ileostomi. Når endetarmen fjernes, er det alltid en liten risiko for skade på nerver som kontrollerer ereksjon og urinblærefunksjon.

De fleste med ulcerøs kolitt vil aldri ha behov for kirurgi. Om kirurgi skulle bli nødvendig, må det være en trøst å vite at etter operasjonen er kolitten helbredet, og de fleste kan leve normale, aktive liv.

Forrige side Neste side