Informasjon

Ulcerøs kolitt

De vanligste symptomene ved ulcerøs kolitt er magesmerter og blodig diaré.

Ulcerøs kolitt, prognose

Etter det første akutte anfallet blir de fleste pasienter symptomfrie en kortere eller lengre periode. De aller fleste har imidlertid et eller flere tilbakefall i løpet av en 10-årsperiode. Noen få har mer eller mindre kontinuerlige plagsomme symptomer som ikke lindres av medisin. Hos disse er operasjon ofte den beste løsningen.

Hos noen oppstår en akutt og alvorlig tilstand, fulminant kolitt, som krever intensiv behandling og manger ganger akutt operasjon.

Etter mer enn 10 år med sykdommen er risikoen for å utvikle tykktarmskreft noe økt, men nyere forskning tyder på at risikoen ikke er så høy som tidligere antattt. Det er sannsynligvis av betydning at du får tilbud om et kontrollopplegg for tidlig påvisning av eventuell tykktarmskreft.