Informasjon

Ulcerøs kolitt

Prognose

Etter det første akutte anfallet blir de fleste pasienter symptomfrie en kortere eller lengre periode. De aller fleste har imidlertid et eller flere tilbakefall i løpet av en 10-årsperiode. Med de nye medisinene er det færre tilbakefall. Noen få har mer eller mindre kontinuerlige plagsomme symptomer som ikke lindres av medisin. Hos disse er operasjon ofte den beste løsningen.

Hos noen oppstår en akutt og alvorlig tilstand, alvorlig (fulminant) kolitt, som krever intensiv behandling og i noen tilfeller akutt operasjon.

Tidligere så man at pasienter med ulcerøs kolitt hadde økt risiko for å utvikle tykktarmskreft. Med de nye behandlingene ser det ut til at denne risikoen er svært lav eller ikke tilstede. En norsk studie med 20 års observasjonstid viste at død på grunn av kreft ikke var høyere blant pasienter med ulcerøs kolitt sammenlignet med den generelle befolkningen.

Du vil få tilbud om et kontrollopplegg som blant annet er rettet mot tidlig påvisning av eventuell tykktarmskreft.

Forrige side Neste side