Informasjon

Autoimmun hepatitt

Temaside om Korona

Type 1 eller type 2

Lever og galleblære
Lever og galleblære

Autoimmun hepatitt klassifiseres enten som type 1 eller type 2, der type 1 er den vanligste (cirka 80 prosent) i Vest-Europa.

Type 1 autoimmun hepatitt

Denne formen av sykdommen forekommer over hele verden og kan ramme mennesker i alle aldre. Det er kvinner som utgjør 75 prosent av alle tilfellene. Ved cirka 40 prosent av tilfellene er også sykdommen forbundet med andre autoimmune sykdommer som for eksempel ulcerøs kolittcøliaki, leddgikt, tyreoiditt, diabetes mellitus type 1.

Alvorlighetsgraden av sykdommen er svært varierende. Hos cirka 1/3 er starten av sykdommen akutt, selv om sykdommen nok har vært der en tid uten å gi symptomer. Cirka 1/3 har en stille utvikling av sykdommen som først oppdages når det foreligger alvorlige skader på leveren (skrumplever). Hos opptil 20 prosent av ubehandlede pasienter utvikles det subakutt, full leversvikt innen et halvt år - de fleste av disse vil trenge levertransplantasjon.

Som regel er behandlingen virkningsfull, men sykdommen kan komme tilbake etter avsluttet behandling. Noen har behov for varig vedlikeholdsbehandling.

Type 2 autoimmun hepatitt

Også denne varianten av sykdommen finnes i hele verden. Type 2 rammer i hovedsak barn og unge voksne. Denne varianten rammer nesten alltid kvinner (95% av tilfellene). Det er også vanlig at denne sykdommen rammer pasienten som en av flere autoimmune sykdommer.

Type 2 autoimmun hepatitt har ofte et alvorligere og raskere forløp enn type 1 av sykdommen. Det er vanligere at behandlingen av sykdommen ikke har god nok effekt ved denne varianten. Sykdommen kommer også oftere tilbake etter avsluttet behandling. Nesten alle vil ha behov for langvarig vedlikeholdsbehandling.

Variant syndromer

Det finnes en rekke overlapp-, blandet eller variantsyndromer som har ganske like trekk med autoimmun hepatitt, primær biliær cirrhose eller primær skleroserende kolangitt. Det finnes ingen entydig internasjonal enighet om håndteringen av disse tilstandene.

Forrige side Neste side