Informasjon

Hepatorenalt syndrom

Hepatorenalt syndrom er en komplikasjon til akutt eller kronisk leversykdom og karakteriseres ved akutt nyresvikt og sirkulasjonsforstyrrelser.

Hva er hepatorenalt syndrom?

Hepatorenalt syndrom (HRS) er en svært alvorlig tilstand som kan oppstå hos personer med alvorlig leversykdom. De fleste har kronisk leversykdom (cirrhose), f.eks på grunn av infeksjon (hepatitt B eller C) eller alkoholskade. Noen ganger kan hepatorenalt syndrom også oppstå hos personer med akutt leversvikt.

Man vet ikke sikkert hvorfor hepatorenalt syndrom oppstår hos enkelte personer med leversykdom og ikke hos andre. Ofte utløses syndromet av alvorlige infeksjoner, f.eks lungebetennelse, eller av store blødninger. Store endringer i blodsirkulasjonen til de indre organer forårsaker ekstrem sammentrekking i blodårene som går til nyrene. Dermed kommer det for lite blod til nyrene, og det oppstår akutt nyresvikt. Akutt nyresvikt er en svært alvorlig tilstand som ofte krever intensiv behandling.

Det er vanlig å skille mellom to typer hepatorenalt syndrom. Disse kalles HRS type 1 og HRS type 2. Type 1 kjennetegnes ved svært rask utvikling og er den mest alvorlige varianten. Ved type 2 skjer forverringen som regel mer langsomt, ofte over flere måneder.

Symptomer

Symptomene ved hepatorenalt syndrom skyldes både lever- og nyresvikt. Typisk ses ved leversvikt blant annet gulsott, blodlevringsforstyrrelser, væske i bukhulen (ascites), blødninger i spiserøret og endret bevissthet. Ved nyresvikt er det vanlig med uttalt slapphet, kløe, kvalme, tretthet, økt vannlating om natten, kribling i føttene og tung pust.

Nå kan flere hepatitt C pasienter bli virusfrie

Diagnostikk

Det finnes ingen enkelt test som kan påvise hepatorenalt syndrom. Diagnosen stilles når en person med leversvikt plutselig utvikler nyresvikt og alle andre årsaker til nyresvikt kan utelukkes. Blodprøver og urinprøver er nødvendig. Ofte behøves undersøkelser med røntgen eller ultralyd. Noen ganger må det også tas vevsundersøkelse av nyrene.

Behandling

Man har ingen enkel behandling som kan helbrede hepatorenalt syndrom. Behandlingsprinsippene er litt forskjellige for HRS type 1 og type 2. Ved type 1 er pasientene som regel svært medtatt og behøver rask og intensiv behandling i sykehus. Behandlingen består i ulike medisiner som forsinker utviklingen og som noen ganger kan kurere sykdommen. Ved manglende effekt av medisiner er den eneste helbredende behandlingsmuligheten som regel levertransplantasjon. Levertransplantasjon er et svært omfattende tiltak og kan ikke gjennomføres hos alle pasientene. Dette skyldes blant annet at de mest syke pasientene ofte ikke er i stand til å tåle en slik operasjon. I tillegg er det mangel på organer.

Pasienter med HRS type 2 har som regel mindre uttalte plager og kan ofte behandles hjemme i flere måneder. Medisiner har en sentral rolle i behandlingen. I tillegg er pasienter med HRS type 2 ofte plaget av gjentatte episoder med væske i bukhulen. Denne væsken kan fjernes ved tapping. I likhet med ved HRS type 1 er levertransplantasjon den beste behandlingen for mange av pasientene.

Prognose

Hepatorenalt syndrom er en svært alvorlig tilstand som ikke alltid kan helbredes. Langtidsutsiktene varierer fra pasient til pasient, og det er vanskelig å forutse hvordan forløpet blir hos den enkelte. Nye og mer effektive behandlingsmuligheter de siste årene har imidlertid gjort utsiktene vesentlig bedre enn det som var tilfelle få år tilbake.

Vil du vite mer?