Informasjon

Hepatorenalt syndrom

Hepatorenalt syndrom er en komplikasjon til akutt eller kronisk leversykdom og karakteriseres ved akutt nyresvikt og sirkulasjonsforstyrrelser.

Hva er hepatorenalt syndrom?

Hepatorenalt syndrom (HRS) er utvikling av nyresvikt hos personer med alvorlig leversykdom. De fleste som utvikler HRS har kronisk leversykdom (cirrhose), for eksempel på grunn av infeksjon (hepatitt B eller C) eller alkoholskade. Noen ganger kan hepatorenalt syndrom også oppstå hos personer med akutt leversvikt.

Man vet ikke sikkert hvorfor hepatorenalt syndrom oppstår hos enkelte personer med leversykdom og ikke hos andre. Ofte utløses syndromet av alvorlige infeksjoner, for eksempel lungebetennelse eller bukhinnebetennelse, eller av store blødninger. Endringer i blodsirkulasjonen til de indre organer forårsaker ekstrem sammentrekking i blodårene som går til nyrene. Dermed kommer det for lite blod til nyrene, og det oppstår nyresvikt. Akutt nyresvikt ved alvorlig leversykdom er en svært alvorlig tilstand som krever intensivbehandling.

Det er vanlig å skille mellom to typer hepatorenalt syndrom. Disse kalles HRS type 1 og HRS type 2. Type 1 kjennetegnes ved svært rask utvikling og er den mest alvorlige varianten. Ved type 2 skjer forverringen som regel mer langsomt, ofte over flere måneder.

Symptomer

Symptomene ved hepatorenalt syndrom skyldes både lever- og nyresvikt. Typisk ses ved leversvikt blant annet gulsott, blodlevringsforstyrrelser, væske i bukhulen (ascites), utvidede blodårenøster i huden, og eventuelt endret bevissthet. Ved nyresvikt er det vanlig med uttalt slapphet, kvalme, tretthet, redusert vannlating, hevelser i bena og tung pust.

Diagnostikk

Det finnes ingen enkelt test som kan påvise hepatorenalt syndrom. Diagnosen stilles når en person med leversvikt plutselig utvikler nyresvikt, og andre årsaker til nyresvikt kan utelukkes. Blodprøver og urinprøver er nødvendig. Ofte behøves undersøkelser med røntgen eller ultralyd. Noen ganger må det også tas vevsundersøkelse av nyrene.

Behandling

Det finnes ingen enkel behandling som kan helbrede hepatorenalt syndrom. Behandlingsprinsippene er litt forskjellige for HRS type 1 og type 2. Ved type 1 er pasientene som regel svært medtatt og behøver rask og intensiv behandling i sykehus. Behandlingen består i ulike medisiner som forsinker utviklingen og som noen ganger kan kurere sykdommen. Ved manglende effekt av medisiner er den eneste helbredende behandlingsmuligheten som regel levertransplantasjon. Levertransplantasjon er et svært omfattende tiltak og kan ikke gjennomføres hos alle pasientene. Dette skyldes blant annet at de mest syke pasientene ofte ikke tåler en slik operasjon. I tillegg er det mangel på organer.

Pasienter med HRS type 2 har langsommere utvikling av sykdommen, og kan i noen tilfeller behandles hjemme. Medisiner har en sentral rolle i behandlingen. Pasienter med HRS type 2 har ofte gjentatte episoder med væske i bukhulen. Denne væsken kan fjernes ved tapping. I likhet med ved HRS type 1 er levertransplantasjon den eneste behandlingen som kan helbrede tilstanden fullstendig. 

Prognose

Hepatorenalt syndrom er en svært alvorlig tilstand, og den kan ikke helbredes hos alle. Langtidsutsiktene varierer fra pasient til pasient, og det er vanskelig å forutse hvordan forløpet blir hos den enkelte. Nye og mer effektive behandlingsmuligheter de siste årene har imidlertid gjort utsiktene vesentlig bedre enn det som var tilfelle få år tilbake.

Vil du vite mer?