Informasjon

Skrumplever og kronisk leversvikt

Skrumplever, levercirrhose, skyldes i de fleste tilfeller alkoholmisbruk, hepatitt B eller hepatitt C, eller overvekt. Det er en tilstand som utvikler seg i det stille. Når diagnosen settes, er tilstanden så langtkommen at den er vanskelig å behandle.

Hva forårsaker skrumplever?

Mange sykdommer kan forårsake cirrhose. De vanligste årsakene er alkoholmisbruk og leverbetennelse med hepatitt C, noe sjeldnere hepatitt B. Fedme kan også forårsake cirrhose (ikke-alkoholisk fettleversykdom). Noen personer kan få cirrhose etter å ha vært utsatt for giftige kjemikalier over lengre tid, legemidler som har gitt leverskade eller fra å ha for mye jern (hemokromatose) eller kopper (Wilsons sykdom) i leveren.

Forrige side Neste side