Informasjon

Gastritt

Magekatarr eller gastritt er en betennelse i slimhinnen av magesekken som er bekreftet av en vevsprøve.

Hva er gastritt ?

Gastritt eller magekatarr er en betennelse i magesekkens slimhinne, som er bekreftet av en vevsprøve. Prøven tas under direkte undersøkelse av spiserøret og magesekken med gastroskopi. Ved denne undersøkelsesmetoden bruker legen et fleksibelt rør som er utstyrt med speiloptikk, lys og et hul til små verktøy. Verktøyene kan brukes til små inngrep og taking av vevsprøver. 

Forekomst

Både akutt og langvarig magekatarr forekommer i forbindelse med infeksjon av magesekken med bakteriet Helicobacter pylori. Bakterien forekommer hyppig. I Norge er omtrent hver tredje person infisert. Forekomsten av magekatarr i Norge er ikke kjent.

Personer som i betydelig grad er eksponert for stoffer eller medikamenter som påvirker mageslimhinnens beskyttelseslag, har forhøyet risiko for å utvikle gastritt. Eksempler er alkohol, etsende stoffer, medikamentgruppen NSAID, blodplatehemmende legemidler, blodfortynnende medisiner eller kortikosteroider.  

Følgende faktorer øker risikoen ytterligere hos pasienter som behandles med et NSAID-legemiddel: alder > 60 år, tidligere mage-tarm komplikasjon (som magesår eller -blødning), høy dosering av NSAID eller samtidig behandling med blodplatehemmende legemidler, blodfortynnende medisiner, kortikosteroider eller SSRI.

Årsaker

Infeksjon med Helicobacter pylori er en av hovedårsakene til gastritt. Langvarig eksponering for stoffer som nevnt over eller kortvarig eksponering for større mengder av stoffene kan redusere mageslimhinnens beskyttelseslag i betydelig grad. Da forårsaker magesyren en betennelsesreaksjon i slimhinnen. 

Akutt alvorlig sykdom som kan medføre forstyrrelse av kroppens evne til å balansere dannelse av blodpropp (koagulasjonsforstyrrelser) eller opphold på intensivstasjon med kunstig åndedrett i > 48 timer, er kjente årsaker til stressrelatert magekatarr.  

Den autoimmune formen for magekatarr påvirker kroppens evne til å ta opp vitamin B12 fra næringen. Autoimmune sykdommer kjennetegnes ved at kroppens forsvarsmekanismer er rettet mot kroppen selv. Som følge kan det oppstå mangel på B12-vitamin og såkalt pernisiøs blodfattighet (anemi) over tid.

En annen årsak er såkalt gallerefluks, altså at gallevæske går oppover i tarmen og kommer inn i magesekken, i stedet for å gå nedover i fordøyelseskanalen. 

Symptomer og tegn

Symptombildet varierer. Noen pasienter har ikke symptomer i det hele tatt, mens andre klager over forskjellig plager som kvalme, sure oppstøt, halsbrann, brystbrann, ubehag i mage, magesmerte og nedsatt matlyst. Ved mer alvorlige tilfeller kan pasienter ha symptomer som kraftig oppkast, sterk magesmerte og feber.  

Ved autoimmun gastritt og mangel på B12-vitamin kan pasienter ha symptomer fra nervesystemet: nedsatt følelse på deler av huden, endrete reflekser, endret væremåte eller hukommelsesvansker. Ved pernisiøs blodfattighet vil pasientene utvikle symptomer på anemi som slapphet, blekhet, kortpusthet, hurtig puls, svimmelhet, kalde hender og føtter.

Diagnostikk

Sykehistorien med risikofaktorer og mage-tarm symptomer som beskrevet over kan peke i retning av diagnosen. Men symptomene kan også foreligge uten at det påvises gastritt. Når det heller ikke påvises andre sykelige forandringer i fordøyelsessystemet, kan tilbakevendende mage-tarm besvær i øvre mage skyldes funksjonell dyspepsi.   

Den eneste måten å sikkert diagnostisere gastritt er ved at en patolog (lege som undersøker forandringer i organer og vev) finner betennelsesforandringer i en eller flere vevsprøver fra magesekken. 

Vevsprøvene tas ved at pasienten undersøkes med gastroskopi. Med hjelp av undersøkelsen er det også mulig å utelukke sjeldnere, men alvorlige årsaker til magebesvær, som for eksempel kreft i magesekken eller magesår. 

Behandling

Behandlingen er rettet mot den utløsende årsaken. Dersom magekatarr er utløst av NSAID, vil legen forsøke å finne et alternativt legemiddel, eller å gi magebeskyttende medisin i tillegg. Ved alkoholutløst magekatarr bør det tilstrebes betydelig reduksjon av alkoholforbruket, helst alkoholabstinens i en lengre periode. 

Behandling av infeksjon med Helicobacter pylori anbefales i Norge kun ved påvist magesår, eller økt risiko for magesår eller kreft i magesekken. Forebyggende behandling hos pasienter med forhøyet risiko for gastritt består i å redusere risikofaktorer og eventuelt gi syredempende legemidler. 

Ved autoimmun gastritt med B12-vitamin mangel bør det gis tilskudd av B-12 vitamin. 

Forløp og prognose

Vanligvis har magekatarr en god prognose dersom risikofaktorene reduseres eller elimineres, og pasienten etterlever legens råd og eventuelle behandlingsanbefalinger. Komplikasjoner som kan oppstå er magesår, autoimmun gastritt og en sjelden gang magekreft. Også autoimmun gastritt kan utvikles hos noen. Personer som har forhøyet risiko for komplikasjoner bør følges opp med et individuelt tilpasset kontrollopplegg.