Informasjon

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori (Hp) er en bakterie som kan forekomme i slimhinnen i magesekken. Infeksjon med Hp er den viktigste årsaken til magesårsykdommen.

Hva er Helicobacter pylori?

Magesekken
Magesekken

Helicobacter pylori (Hp) er en bakterie som kan forekomme i slimhinnen i magesekken. Selv om magesekken produserer saltsyre som tar knekken på de fleste levende organismer, blant annet bakterier, så trives Hp i magesekken. Det kan den gjøre fordi den lager ammonium, som er en basisk forbindelse som nøytraliserer syren. Hp-bakterien omgir seg med en "sky" av ammonium som beskytter den mot saltsyren.

Når Hp-bakterien slår seg ned i slimhinnen i magesekken, foreligger en infeksjon. Vi er "infiserte" med bakterien, og betennelsen er livslang uten behandling. For de aller fleste av oss er dette en uskyldig situasjon. Vi merker ikke ubehag, og vi kan gå gjennom livet med denne infeksjonen uten at den skader oss.

De aller fleste som smittes av Hp, gjør det i barneårene. Smitte skjer svært sjelden i voksen alder. Hvordan vi smittes, kjenner vi lite til. Hygieniske forhold spiller en viktig rolle. I land der den hygieniske standard er lav, er det høy forekomst av bakterien i befolkningen, 60-100 prosent er infiserte. I Norge er forekomsten atskillig lavere, ca. 10-20 prosent. Forekomsten er høyest blant eldre mennesker, og den er lav blant unge mennesker. Man mener det skyldes at eldre mennesker er vokst opp i en tidsperiode da de hygieniske forholdene var dårligere enn de er i dag. Slik sett betyr det at infeksjon med Helicobacter pylori er en betennelse som vil kunne bli stadig sjeldnere.

Neste side