Informasjon

Blødende magesår

Behandling

Blødning fra et magesår stanser i mange tilfeller av seg selv. De fleste pasienter behandles med tilførsel av væske og blod intravenøst, medikamenter, eventuelt behandling via gastroskop eller i kritiske tilfeller kirurgi. Hos pasienter med truende sjokk vil tidlig medisinsk behandling bedre utfallet.

Tidlig behandling med en protonpumpehemmer, som stanser syreproduksjonen i magesekken, påskynder tilhelingen av såret, gjør at færre trenger endoskopisk behandling og bidrar til at få opplever ny blødning. Dersom bakterien Helicobacter pylori påvises, startes trippelkur for å fjerne infeksjonen. 

Noen ganger kan legen stanse blødningen via instrumenter gjennom gastroskopet. I tilfeller der legene ikke får kontroll over blødningen, kan det bli aktuelt med operasjon.

Hos pasienter som er avhengige av å bruke NSAIDs mot annen sykdom, kan det bli aktuelt å gi et legemiddel som beskytter mot magesår, for eksempel en protonpumpehemmer eller en H2-blokker, et syrehemmende middel.

Forrige side Neste side