Informasjon

Blødende magesår

Magesår er blitt en sjeldnere sykdom enn før. Likevel er det noen som får akutt blødende magesår, vanligvis som bivirkning ved bruk av medisiner som etser slimhinnen.

Magesår
Magesår

Et magesår oppstår i magesekken (ventrikkelen) eller tolvfingertarmen (duodenum). Duodenalsår er fem ganger vanligere enn ventrikkelsår.

Det er fire større komplikasjoner til magesår:

  • Blødning
  • Perforasjon
  • Penetrasjon
  • Trang passasje ut av magesekken ved mageporten

Et magesår kan være helt overflatisk, eller det kan lage et hull gjennom slimhinnen ned til det underliggende muskellaget i magesekkens eller tarmens vegg (penetrasjon). I noen tilfeller kan det etses hull på blodårer som befinner seg i sårgropen, og det oppstår blødning. Noe sjeldnere kan hullet gå gjennom hele veggen, det foreligger hull på magesekken eller tolvfingertarmen - på fagspråket kalles det perforasjon. Både blødning og perforasjon er livstruende komplikasjoner til magesår. I denne artikkelen konsentrerer vi oss om tilstanden blødende magesår.

Forekomst

Nyere studier viser en klar nedgang i forekomsten av potensielt livstruende magesårkomplikasjoner. Ifølge en studie er den årlige forekomsten av blødende magesår 19 til 57 tilfeller per 100.000 mennesker. Av alle magesårskomplikasjoner utgjør blødning 75 prosent.

Årsaker

Det er to hovedårsaker til magesår: infeksjon med bakterien Helicobacter pylori og bruk av legemidler (NSAIDs) som "etser" slimhinnen i magesekken. Magesår forårsaket av bakterien Helicobacter pylori utgjør 75 prosent av alle magesår, mens 25 prosent får magesår som bivirkning til medisinbruk.

Det er ingen kjente sykdomsfaktorer som disponerer for utvikling av komplikasjoner til magesår, men noen fellestrekk finnes: Pasienter med kompliserte magesår er mer utsatte for andre komplikasjoner. De fleste kompliserte sår er kroniske med mye arrvev, de trenger dypt inn i veggen, etser hull på blodkar eller det blir et gjennomgående hull der magesyre kan komme ut i bukhulen og forårsake alvorlig bukhinnebetennelse. Typisk for mange pasienter med kompliserte sår er en langvarig historie med gjentatte magesår, men noen pasienter har få eller ingen symptomer før komplikasjonen oppstår.

NSAIDs er som nevnt den store syndebukken. Det er legemidler som brukes blant annet mot slitasjeplager i muskel- og skjelettapparatet, noe som blir stadig vanligere med alderen. Foruten å dempe betennelsesforandringer i ledd og muskulatur, så har NSAIDs også en smertestillende effekt. Det betyr at mange pasienter som utvikler magesår som følge av NSAIDs-bruk, har lite ubehag i magen fordi smerte og ubehag kamufleres av den smertestillende effekten av NSAIDs. Når et magesår begynner å blø, vil det hos slike pasienter ofte komme som "lyn fra klar himmel" uten noe forvarsel.

Symptomer

Oppkast av blod (hematemese) og rikelig med blod i avføringen (melena) er de mest typiske og alarmerende symptomene på et blødende magesår. Alvorlighetsgraden av tilstanden avhenger av omfanget av blødningen. I de tilfeller der det er mindre blodkar som brister, for eksempel venøse blødninger fra blodårer (fra vener som fører blodet tilbake til hjertet), er tilstanden ikke særlig dramatisk. Ofte blir vedkommende kvalm og ved oppkast er det kaffegrutliknende, svart innhold som kommer opp, men pasienten kan likevel være i bra form. Eventuelt oppdager vedkommende at avføringen blir svart og eventuelt tjæreliknende.

I noen tilfeller går det hull på en pulsåre (arterie). Avhengig av størrelsen på hullet og på blodåren kan blødningen være moderat til alvorlig. Større pulsåreblødninger gir alvorlige og livstruende blødninger. Større mengder blod kastes da opp, og fargen på blodet kan være rødlig (ikke svart) i slike alvorlige situasjoner. Samtidig blir avføringen svart og får tjærekonsistens. Pasienten kan gå i sjokk og uten livreddende behandling kan pasienten dø.

Fargen på oppkastet kan brukes til å bedømme årsak og omfang av blødning. Blod i magesekk eller tolvfingertarm påvirkes av magesyren, noe som gjør den svart. Ved svært kraftig blødning rekker ikke syren å ødelegge blodet, slik at det er lyserødt eller tydelig rødt når det kommer opp. Dog skal du være klar over at en blødning av annen årsak i spiserøret kan gi rødt oppkast.

Diagnostikk

Blødning i øvre del av magetarmkanalen presenterer seg som hematemese - oppkast av blod eller kaffegrut-liknende materiale - og/eller melena (svart, tjæreliknende avføring). På sykehuset vil man føre ned en sonde via nesen og spiserøret til magesekken. Gjennom denne sonden vil man skylle magesekken med vann og kunne suge opp væsken og se at det er blod i den.

Gastroskopi kan påvise blødningskilden og gjøre det mulig å stanse blødningen.

Behandling

Blødning fra et magesår stanser i mange tilfeller av seg selv. De fleste pasienter behandles med tilførsel av væske og blod intravenøst, medikamenter, eventuelt behandling via gastroskop eller i kritiske tilfeller kirurgi. Hos pasienter med truende sjokk vil tidlig medisinsk behandling bedre utfallet.

Tidlig behandling med en protonpumpehemmer, som stanser syreproduksjonen i magesekken, påskynder tilhelingen av såret, gjør at færre trenger endoskopisk behandling og bidrar til at få opplever ny blødning. Dersom bakterien Helicobacter pylori påvises, startes trippelkur for å fjerne infeksjonen. 

Noen ganger kan legen stanse blødningen via instrumenter gjennom gastroskopet. I tilfeller der legene ikke får kontroll over blødningen, kan det bli aktuelt med operasjon.

Hos pasienter som er avhengige av å bruke NSAIDs mot annen sykdom, kan det bli aktuelt å gi et legemiddel som beskytter mot magesår, for eksempel en protonpumpehemmer eller en H2-blokker, et syrehemmende middel.

Prognosen

For de fleste er prognosen god. Det er sjelden i våre dager at pasienter dør av et blødende magesår. Siden infeksjon med Helicobacter pylori lar seg fjerne, er det i dag mye sjeldnere at et blødende magesår opptår på nytt. Forebyggende behandling hos pasienter som er avhengig av å bruke NSAIDs, gjør at et blødende magesår sjeldnere oppstår på nytt hos pasienter som bruker NSAIDs fast.

Vil du vite mer?