Informasjon

Magesår forårsaket av NSAIDs

Pasienter som skal bruke NSAIDs, blir advart mot at slik medisin kan forårsake mageplager.

Hva er NSAIDs?

NSAIDs er forkortelse for non-steroidal anti-inflammatory drugs og betegnes også antiflogistika. Det er en gruppe medisiner som benyttes til å dempe betennelser i bevegeapparatet - i muskler, sener, ledd. Slike betennelser i bevegeapparatet skyldes ikke bakterier eller virus, men betennelsene forårsakes som regel av en form for overbelastning eller irritasjon i vevet. På fagspråket betegnes det inflammasjon. Det betyr at antibiotika som vi bruker mot bakteriebetennelser (f.eks. penicillin), er uten virkning ved slike belastningslidelser i bevegeapparatet.

NSAIDs virker ved å dempe betennelsen. Det skjer ved å dempe blodtilførselen til det betente området (blir mindre rødt og varmt), å redusere utsivingen av vevsvæske i det betente vevet (demper hevelsen) og det virker smertestillende. Eksempler på NSAIDs som er i handelen, er Diclofenac, Voltaren, Arthrotec, Brexidol, Piroxicam, Napren, Naproxen, Orudis, Celebra, Celebrex, Arcoxia.

Salicylater har lignende egenskaper som NSAIDs, men virkningen er som regel ikke så sterk. Salicylater er medisiner som Aspirin og fås kjøpt på apoteket i småpakninger uten resept. Mange bruker salisylat fast i lave doser (Albyl-E, 75 mg) som forebyggende medisin mot hjerte- og karsykdom. Albyl-E er overtrukket med et magesaftresistent drasjélag og løses opp først i tarmen.

Hva er magesår?

Magesår
Magesår

Magesår er sår i slimhinnen i magesekken eller i tolvfingertarmen som vanligvis påvises ved gastoskopi. De aller fleste av disse sårene skyldes infeksjon med bakterien Helicobacter pylori. En firedel av sårene i magesekken skyldes imidlertid skader fra bruk av NSAIDs eller salicylater. Disse medikamentene virker "etsende" på slimhinnen og kan lage ett eller flere sår i magesekken.

Noen av magesårene som er forårsaket av medisiner, oppstår forholdsvis brått og kan gi skremmende opplevelser med oppkast av blod. Siden medisinene inneholder smertestillende stoffer, vil disse kunne kamuflere at et magesår er under utvikling. Såret kommer ikke for en dag før pasienten begynner å blø. Mange av disse pasientene med blødende magesår er eldre mennesker, der det kan være vanskelig å få blødningen til å stanse. Derfor hender det en sjelden gang at slike blødninger kan få en tragisk utgang hos eldre.
Animasjon av sår i magesekken

Bruker du et NSAID og et antidepressivt middel av typen SSRI samtidig, øker risikoen for blødende magesår betydelig. Disse to midlene bør du derfor unngå å bruke samtidig.

Behandling

Behandlingen innebærer stans i bruken av NSAID eller salicylat. I tillegg får du behandling med en protonpumpehemmer (PPI = protonpump inhibitors) som stanser produksjonen av magesyre. En slik kur varer som regel 6-8 uker. Da skal såret være grodd.

Hos noen finner man også infeksjon med bakterien Helicobacter pylori. Det kan da være vanskelig å avgjøre om såret skyldes infeksjon eller bivirkninger av medisin. I slike tilfeller velger man å behandle også infeksjonen.

Forebygging

Pasienter som skal bruke NSAIDs, blir advart mot at slike medisiner kan forårsake mageplager. Det er derfor fornuftig å ta disse tablettene i forbindelse med måltid. Da vil de i mindre grad kunne skade slimhinnen. Du vil også få beskjed om å stanse behandlingen og ta kontakt med lege dersom du får plagsomme magesmerter. Vanligvis er risikoen for å få magesår liten ved kortvarige kurer på 1-2 uker. Jo lengre kuren varer og jo høyere dose, jo større er risikoen for magesår.

Revmatikere vil kunne være avhengige av å ta NSAIDs fast for å kontrollere den revmatiske sykdommen. Dersom en slik pasient har fått magesår, må vedkommende få beskyttende medisin hvis behandlingen med NSAID skal fortsette. Det finnes ulike alternativer, men hyppigst brukes magesårsmedisiner - dobbel dose H2-blokker eller protonpumpehemmer.

Husk at kombinasjonen av et NSAID og et SSRI-middel (antidepressivum) er ekstra belastende på slimhinnen i magesekken og kan forårsake blødende magesår.

Vil du vite mer?