Informasjon

Magesårsykdom

Temaside om Korona

Forekomst

5-10 prosent av befolkningen vil i løpet av livet utvikle magesår, men denne forekomsten er i vår del av verden avtakende - særlig når det gjelder duodenalsår. Vår bedrede hygiene og levestandard gjør at færre får infeksjon med Helicobacter pylori i våre dager, og dermed blir det færre tilfeller av magesår.

Magesårsykdommen er i dag like vanlig blant kvinner som menn. Duodenalsår er hyppigst i alderen 30-55 år, mens ventrikkelsår er vanligst i alderen 55-70 år.

20-40 prosent av befolkningen er infisert med Hp-bakterien. Forekomsten øker med alderen og er høyest blant de eldste. Blant alle som har infeksjon med Hp, er det likevel bare ca 15-20 prosent som noen gang vil utvikle magesår. Så infeksjon med Helicobacter pylori er ikke ensbetydende med verken magesår eller magesekkreft. Bare et fåtall av de med Hp-infeksjon får magesår og enda færre får kreft i magesekken.

sår i magesekken
Animasjon av sår i magesekken
Forrige side Neste side