Informasjon

Magesårsykdom

Temaside om Korona

Symptomer

Symptomene på magesårsykdommen kommer i perioder, de varierer sterkt og er lite typiske. Intensiteten på symptomene svinger over døgnet og fra dag til dag. Det vanligste symptomet ved sykdommen er magesmerter som lindres av å spise og av syrereduserende eller syrenøytraliserende medikamenter. Dog benekter nesten halvparten av dem med magesår at ubehaget/smertene har noen sammenheng med måltid. Magesmerter som vekker deg om natten, kan være et tegn på magesår. Enkelte har i tillegg sure oppstøt eller halsbrann. Kvalme, oppkast, tidlig metthetsfølelse og nedsatt matlyst er mer uttalt ved ventrikkelsår enn ved duodenalsår. Hvis såret blør, kan pasienten ha symptomer på blodmangel. Dette merkes ved at pasienten er blek, slapp og svimmel.

Nærmere en fjerdedel av pasienter med magesårsykdom opplever komplikasjoner til sykdommen. I hovedsak gjelder det eldre mennesker og NSAIDs-brukere. Komplikasjonene er blødning, hull på magesekken (perforasjon) og trang utførselskanal fra magesekken (retensjon). Det er viktig å merke seg at blant pasienter med komplikasjoner som følge av NSAIDs bruk, har opp til 60 prosent ingen symptomer før komplikasjonen inntreffer. Forklaringen er at NSAIDs har smertestillende effekt som kamuflerer symptomene.

Blødende magesår. Rammer ca. 15-20 prosent av dem med magesår. Selv om de fleste pasientene med blødende magesår har smerter eller ubehag i øvre del av magen på forhånd, forteller opp til 20 prosent av dem at de ikke hadde symptomer før blødningen startet. Et blødende magesår kan føre til oppkast av blod (hematemese), tjæreliknende avføring som følge av kraftig blødning (melena) og etter hvert utvikling av blodmangel, anemi. Selv om det er få mennesker som dør av magesårsykdom i våre dager, er blødende magesår den hyppigste årsaken.

Perforasjon. Hull i magesekken. Rammer ca. 1-2 prosent av dem med magesår. Hvis magesåret lager hull i magesekken, blir tilstanden dramatisk mye verre med svære magesmerter. Enkelte vil klage over utstrålende smerter til ryggen. Det er en livstruende tilstand.

Retensjon. Forekommer hos færre enn 5 prosent av dem med magesår. Fremtredende kvalme og brekninger tyder på at utførselsgangen til magesekken er trang. Sannsynligvis medfører magesår i området betennelsesforandringer og hevelse i denne kanalen som er trang fra før. Følgen blir at magesekken trenger lengre tid på å tømme seg, man føler seg oppfylt, blir tidlig mett under et måltid og kan oppleve kvalme.

Kreft i magesekken. Ca 5 prosent av sårene i selve magesekken er ondartet (kreft). Duodenalsårene er i praksis aldri ondartet. I mange tilfeller er den eneste måten å avgjøre om det foreligger kreft på, å ta vevsprøve (biopsi) fra såret. Vevsprøven blir senere undersøkt i mikroskop, og der kan eventuelle kreftforandringer oppdages. Derfor er det ekstra viktig å gjøre gastroskopi med taking av vevsprøve ved mistanke om sår i magesekken. I praksis vil det si at personer eldre enn 50-55 år med smerter i øvre del av magen, bør få utført gastroskopi.

Forrige side Neste side