Informasjon

Magesårsykdom

Temaside om Korona

Behandling

Etter oppdagelsen av magesårsbakterien har behandlingen av magesår gjennomgått et dramatisk skifte. Mens man før prøvde å holde magesårsykdommen i sjakk med syrereduserende medisiner, kan vi i dag helbrede folk for magesår. Ved å fjerne Helicobacter-bakterien minsker risikoen for nye magesår til bare noen få prosent. Riktignok har vi ingen perfekt medisin enda, derfor må vi kombinere tre (oftest) eller fire medisiner som gis samtidig.

Den vanligste behandlingen er såkalt trippelbehandling. Den består av medisin som nedsetter syreproduksjonen kraftig (protonpumpehemmer) + 2 typer antibiotika (som dreper bakteriene). Det finnes mange forskjellige kombinasjoner av medisiner, og de har stort sett lik effekt. Behandlingstiden er 10 til 14 dager. Det er svært viktig å følge behandlingsforskriftene. Sluntrer du unna med tablettene, øker risikoen for at kuren blir mislykket. Følger du behandlingsforskriftene til punkt og prikke, er det 85-90 prosent sjanse for at du blir kvitt bakterien. Det er ganske vanlig med bivirkninger, i sær i form av diaré. I følge forskning synes tillegg av youghurtliknende produkter (probiotika) under trippelkuren å kunne redusere bivirkningene, særlig diaré.

Pasienter med ukomplisert magesårsykdom behøver ingen kontroll etter trippelkuren. Dersom kuren har virket, blir du bra. Kommer derimot symptomene tilbake, bør du kontakte legen din, for da er det mistanke om at kuren har vært mislykket. Da kan det være aktuelt å foreta en ny gastroskopi, hvor man kan ta bakterieprøve og teste ut hvilke typer antibiotika som virker best.

Magesårpasienter som ikke har infeksjon med magesårbakterien, trenger ikke antibiotika og behandles med protonpumpehemmer alene.

Kirurgisk behandling utføres nå til dags sjelden etter at man oppdaget at magesårsykdommen kan helbredes ved å fjerne magesårbakterien. Operasjon kan være nødvendig hos noen få hvor bakterien ikke lar seg utrydde. Operasjon blir også foretatt ved komplikasjoner som blødende magesår eller hull i magesekken (akuttbehandling).

Forrige side Neste side