Informasjon

Magesårsykdom

Temaside om Korona

Prognosen

Magesårssykdommen er en kronisk tilbakevendende tilstand dersom magesårsbakterien ikke fjernes. De aller fleste som behandles med trippelbehandling, blir kvitt bakterien og magesårsykdommen, og de blir helt friske. Etter vellykket behandling er sjansen for å få magesår omtrent 1-5 prosent pr år, mot altså tidligere 75 prosent. Du blir med andre ord helbredet for magesårsykdommen etter trippelkur.

Forrige side Neste side