Informasjon

Test og behandle - en strategi ved magesårsymptomer

Den beste metoden til å påvise magesår er ved gastroskopi. Ventetiden på gastroskopi kan imidlertid være lang. Derfor praktiserer mange leger metoden "test-og-behandle".

Smerter og ubehag i øvre del av magen er en forholdsvis vanlig plage. I perioder av livet kan cirka 25 prosent av oss sjeneres av slikt besvær. Legene kaller dette for dyspepsi. De vanligste forklaringene på slike plager er ikke-organisk øvre fordøyelsesbesvær (funksjonell dyspepsi eller magekatar) og magesår. Det er ikke mulig å skille mellom de to tilstandene ut fra sykehistorien. Dog skal det anføres at funksjonell dyspepsi forekommer langt hyppigere blant personer under 40-45 år, mens magesår oftest forekommer hos personer over 45 år.

Magesår i magesekk og tolvfingertarm
Magesår i magesekk og tolvfingertarm

For sikkert å kunne skille mellom magesår og funksjonell dyspepsi må det gjøres gastroskopi. Dette er en undersøkelse som innebærer at en legespesialist titter ned i magesekken og tolvfingertarmen via en fingertykk, bøyelig slange med egen lyskilde. Dersom gastroskopien er normal, foreligger det funksjonell dyspepsi og ikke magesår.

Mange norske magetarmspesialister mener at gastroskopi er nødvendig for å kunne tilby pasienter med dyspepsi korrekt behandling. Dette fordi magesår og funksjonell dyspepsi behandles forskjellig. Men det finnes et alternativ: test-og-behandle / test-and-treat.

Magesårbakterien - Helicobacter pylori

Frem til ca. 1990 ble magesår ansett som en sykdom som skyldtes for mye magesyre. Tilstanden ble behandlet med syrehemmende midler, såkalte H2-blokkere (moderat syrehemmende) og protonpumpehemmere (PPI, sterke syrehemmende). Så kom oppdagelsen av at magesår hos de fleste skyldtes en bakteriebetennelse, en infeksjon. Ved sår i magesekken påvises bakterien hos 75 prosent, mens bakterien ved sår i tolvfingertarmen påvises hos 99 prosent. Bakterien heter Helicobacter pylori (Hp). Ganske snart kom forskerne frem til at bakterien kunne fjernes med medisiner gjennom en såkalt trippelkur. Det betyr at du må ta tre ulike medikamenter samtidig i 7-10 dager. En PPI inngår alltid i kuren. De to andre medisinene er to ulike antibiotika. Det finnes mange forskjellige komposisjoner av trippelkur.

Oppdagelsen av at magesår i de fleste tilfeller er en infeksjonssykdom, var en revolusjon. Mens vi tidligere kunne få et akutt magesår til å gro med H2-blokkere eller PPI, så ville cirka 75 prosent få et nytt magesår innen 1 år når de sluttet med medisinene. Med korrekt gjennomført trippelbehandling vil bare 1-5 prosent få tilbakefall. Magesårssykdommen kan med andre ord helbredes, utryddes, med en trippelkur.

Neste side