Informasjon

Ubehag i øvre del av magen, funksjonell dyspepsi

Funksjonell dyspepsi omtales av noen som magekatar, men det er en tilstand karakterisert ved tilbakevendende eller kroniske smerter og ubehag i øvre del av magen uten at man finner sykdomsforandringer i eller rundt fordøyelseskanalen.

Hva er funksjonell dyspepsi?

Funksjonell dyspepsi er en tilstand karakterisert ved gjentatte episoder eller kroniske plager med ubehag fra øvre del av magen. En grundig utredning vil ikke avdekke sykelige forandringer verken i magesekk, tarm eller andre organer i bukhulen.

Plagene kan arte seg på forskjellige måter hos ulike pasienter og med varierende symptomer fra gang til gang hos samme pasient. På legespråket foretrekkes betegnelsen funksjonell dyspepsi eller non-ulcus dyspepsi (NUD = ikke-magesår plager i øvre del av magen). Funksjonell betyr at plagene ikke skyldes sykdom i noen organer (ikke-organiske plager), og dyspepsi betyr smerter og ubehag i øvre del av magen. NUD-betegnelsen henspeiler på at symptomene er ganske like dem som forekommer ved magesår. Noen kaller tilstanden for magekatar, men dette er misvisende fordi det er ingen katarforandringer.

De vanligste symptomene er smerter og ubehag i øvre del av magen. Plagene forverres gjerne når du spiser, men enkelte opplever at det å spise lindrer plagene. Ubehaget kan arte seg som oppblåsthet, kvalme, brekninger og tidlig metthetsfølelse. Mange er også plaget av irritabel tykktarm med forstoppelse, diaré og luftproblemer. Dersom sure oppstøt og halsbrann er fremtredende, har du mest sannsynlig gastroøsofageal reflukssykdom, men slike plager kan også forekomme ved funksjonell dyspepsi.

Symptomer på funksjonell dyspepsi er svært vanlig i befolkningen, studier angir at 10-40 prosent av oss i perioder har slike plager. Definert som ukentlige plager over en periode på minst 6 mnd uten organisk forklaring, angis forekomsten å være 5-11 prosent. Graden av plager varierer, og mange søker aldri lege for disse plagene.

Siden symptomene ved funksjonell dyspepsi og magesår er så like, blir mange pasienter med slike symptomer henvist til gastroskopi. Opptellinger viser at cirka 80 prosent av dem som blir endoskopert, får diagnosen funksjonell dyspepsi.

Neste side