Informasjon

Munntørrhet

Munntørrhet er en hyppig plage. Årsaken kan være underliggende sykdom eller bivirkning av medisin. Munntørrhet disponerer for soppinfeksjon og tannråte.

Hva er munntørrhet?

Munntørrhet er en ganske vanlig plage. I en svensk spørreundersøkelse anga 21 prosent menn og 27 prosent kvinner at de vanligvis følte seg tørre i munnen. Forekomsten varierte fra 10 prosent hos ikke-medisinerte 30-årige menn til 44 prosent hos medisinerte 60-årige kvinner.

Hvilke oppgaver har spyttet?

Normalt utskilles 0,5-1,5 liter spytt i døgnet, cirka 40 prosent under måltider, resten "i hvile", det vil si når vi ikke spiser. Spytt har mange viktige funksjoner:

 • Det beskytter munnslimhinne og tenner mot mekaniske, kjemiske og infeksiøse skader og angrep
 • Det virker mot mikrober, dreper bakterier
 • Det motvirker tannråte ved å fjerne matrester, bufre tannplakkproduserte syrer og reparerer begynnende tannråte
 • Det "smører" munnen slik at det blir lettere å tygge, svelge og tale. Spyttet er også viktig for smakssans og smaksopplevelser
 • Tjener som bærer (transportør) av næringsstoffer og fordøyelsesenzymer (stoffer som deltar i nedbrytningen av føden)

Spyttet er av avgjørende betydning for velvære, for å unngå sykdommer i munnhulen og for den generelle livskvaliteten.

Årsak

Lokalisering de store spyttkjertlene.
Lokalisering de store spyttkjertlene.

Munntørrhet, xerostomi, skyldes enten for liten spyttproduksjon eller at sammensetningen av spyttet ikke er som den skal.

Årsakene til munntørrhet kan være mange. Når vi blir eldre, skrumper spyttkjertlene og produserer mindre spytt. Enkelte sykdommer som for eksempel Sjøgrens sykdom kan også forårsake nedsatt spyttproduksjon. Å bli tørr i munnen er en normal reaksjon når vi blir skremt. Angsttilstander kan derfor også gi munntørrhet. Munntørrhet er også en ettervirkning til strålebehandling i ansiktsområdet, f.eks. i forbindelse med kreftbehandling. Infeksjoner og diabetes kan også gi munntørrhet. Mange opplever å bli tørre i munnen om natta mens vi sover, fordi vi ligger med åpen munn og slimhinnen "tørker opp".

Den vanligste årsaken til sjenerende munntørrhet er likevel bivirkninger av medikamenter. Vi regner med at omlag 500 medikamenter kan ha munntørrhet som bivirkning. Blant de vanligste preparatene som gir munntørrhet, er blodtrykkssenkende midler, vanndrivende, midler mot allergi, astmamedisiner, midler mot psykiske lidelser, midler mot parkinsonisme, narkotiske stoffer, cellegift.

Medikamentutløst munntørrhet

Hvis du står på faste medisiner, kan du be legen din finne ut om noen av dem kan være skyld i munntørrheten. Legen vil vurdere om medisineringen kan endres. Legen vil også vurdere om det finnes alternativer som gir den ønskede behandlingseffekt uten tilsvarende munntørrhetsproblem. Kan dosen reduseres eller kan doseringsskjemaet endres slik at konsentrasjonen av medikamentet blir lavere på den tiden av døgnet når munntørrhetsplagene er størst? Dersom du bruker mange medisiner, bør det vurderes om du kan slutte med noen av medisinene.

Aktuelle råd

I tillegg til å være ubehagelig gir munntørrhet også større risiko for å få soppinfeksjon i munnen og for å utvikle hull i tennene. Det er heldigvis en rekke ting du selv kan gjøre for å forhindre dette:

 • Prøv å skifte til fluortannpasta som ikke skummer, fordi overflateaktive stoffer kan ødelegge den beskyttende spytthinnen i munnen. Gode fluortannkremer i slike tilfeller er Zendium, Denivit og SiKo.
 • Stimulering av spyttsekresjonen med sukkerfrie sugetabletter eller tyggegummi. På apotek selges slike med fluoriddoser à 0,25 mg
 • Rengjør tenner, tunge og munnhule grundig (tannbørste, tanntråd, tannstikker)
 • Rengjøring og bruk av fluorid bør skje like etter måltider
 • Unngå søtsaker og sukkerholdig saft og drikke. Slike produkter forverrer munntørrheten
 • Unngå sure drikker, særlig mellom måltidene, et vedvarende lavt pH-nivå i munnhulen kan ha en ugunstig effekt på tennenes emalje
 • Drikk rikelig og ofte vann. Ved munntørrhet om natten, la litt vann skylle rundt i munnen før det svelges
 • Spraypreparater med kunstig spytt til å fukte munnen med kan kjøpes på apotek. Disse hjelper noen, men vann gir ofte like god effekt
 • Tannproteser krever grundig renhold. Løsner helproteser på grunn av munntørrhet, kan festemidler bedre festet
 • Oppsøk tannlege for individualisert veiledning om optimal tann- og munnpleie

Medikamentell stimulering av spyttproduksjonen

Du kan forsøke en spesiell type øyedråper til fukting av munnen (Pilocarpin øyedråper, en reseptmedisin). Dersom de andre rådene ikke fører fram, kan du snakke med legen din om slike dråper er aktuelle for deg. Prøv Pilokarpin® øyedråper, 3-5 dråper 2 prosent i munnen 2-3 ganger daglig. (Pilokarpin tabletter er ikke registrert i Norge.) Effekten varer bare noen få timer, og det kan ta uker eller måneder før maksimal effekt oppnås. Bivirkninger som svetting, er vanlige, men plagene er oftest milde og tolerable. Pilokarpin bør ikke gis til pasienter med ukontrollert astma eller ved grønn stær (trangvinkeltype), og medisinen brukes med forsiktighet ved lunge- eller hjertekarsykdom.

Ifølge en samleanalyse er det ingen overbevisende effekt av lokale spyttstimulerende midler, heller ikke pilokarpin.

Dersom munntørrheten forårsaker store skader på tennene dine, kan du søke NAV om å få dekket utgifter til tannlege.

Vil du vite mer?