Informasjon

Barretts øsofagus

Dette er en tilstand med forandringer i slimhinnen i nedre del av spiserøret, sannsynligvis som følge av magesyre som over lengre tid har etset slimhinnen.

Hva er Barretts øsofagus?

Magesekken
Magesekken

Den medisinske betegnelsen på spiserøret er øsofagus. Spiserøret går fra svelget til magesekken. Når du svelger mat, går den gjennom spiserøret og ned i magesekken. Gastroøsofageal reflukssykdom kalles tilstanden når magesyre stadig kommer opp i spiserøret, der det normalt ikke skal være magesyre. Mens slimhinnen i magesekken tåler magesyren godt, fører syre i spiserøret til irritasjon i slimhinnen og muligheter for celleskade.

Barretts øsofagus kalles det når overflaten i nedre del av spiserøret forandres ved at deler av den normale slimhinnen (plateepitel) erstattes med slimhinne som egentlig hører hjemme lenger nede i tarmen (sylinderepitel). Barretts øsofagus kan noen ganger føre til kreft i spiserøret.

Tall for forekomst spriker. I følge en svensk undersøkelse hadde mellom en og to prosent av befolkningen tilstanden, hvorav fire av ti var symptomfrie. Barretts øsofagus er vanligere blant personer over 50 år. De fleste får stilt diagnosen etter 60 års alder. Tilstanden er noe hyppigere blant menn.

Årsaker

Personer som har hatt sure oppstøt og halsbrann (refluksplager) i lang tid, har høyere risiko enn andre for å få Barretts øsofagus. Personer som røyker og overvektige har også høyere risiko.

Risiko for kreftutvikling er beregnet å være mindre enn en prosent per år. Livstidsrisiko for kreftutvikling hos personer med Barretts øsofagus er beregnet til rundt fem prosent hos menn og tre prosent hos kvinner.

Diagnostikk

Personer som har hatt syreplager over lang tid, bør vurderes for gastroskopi der legen kan inspisere slimhinnen og ta vevsprøver av den. Har du svelgevansker, smerter ved svelging, uønsket vekttap, blod i oppkast, bør du umiddelbart oppsøke lege for videre undersøkelser.

Gastroskopi
Gastroskopi

Diagnosen Barretts øsofagus er ofte synlig for legen som utfører gastroskopi, fordi sylindeepitel og plateepitel har forskjellig farge. Men sikker diagnose og gradering av skaden kan kun gjøres på grunnlag av mikroskopi av vevsbiter fra spiserøret. I vevsbitene ser man også om det er celleforandringer, såkalte forstadier til kreft.

Det finnes ikke symptomer eller tegn ellers som gir holdepunkter for diagnosen. 

Behandling

Plagene forbundet med Barretts øsofagus, det vil si halsbrann og sure oppstøt, behandles vanligvis med medisiner som reduserer syreproduksjonen i magesekken, såkalte protonpumpehemmere eller H2-blokkere. Redusert syre i magesekken gjør at mindre syre kommer opp i spiserøret, og studier tyder på at dette kan bidra til å stanse utviklingen av sykdommen. Dersom det i vevsprøve påvises grove celleforandringer, også kalt dysplasi, det vil si forstadium til kreft, anbefales som regel at det foretas et inngrep. Påvises mindre uttalte celleforandringer er det god praksis å foreta en ny kontroll med gastroskopi etter seks måneder for å se om funnet vedvarer. Påvises Barretts øsofagus uten celleforandringer, anbefales regelmessige kontroller.

Behandling av celleforandringer foregår vanligvis i form av gastroskopi med fjerning av de aktuelle områdene. Den mest omfattende behandlingsformen er kirurgisk fjerning av deler av spiserøret, og det gjøres vanligvis kun ved påvist spiserørskreft. 

Les mer om kreft i spiserøret.

Oppfølging og prognose

Dersom du har Barretts øsofagus, vil du bli fulgt opp av en spesialist i magetarmsykdommer. En viktig del av oppfølgingen er gjentatte gastroskopier hvor man tar celleprøver (biopsi) fra området som er rammet slik at man kan følge med sykdomstilstanden.

Hvor ofte du bør kontrolleres med endoskopi og vevsprøvetakning er avhengig av hvor utbredt forandringene er, og graden av forandringer. Men mange praktiserer følgende opplegg:

  • Dersom det kun foreligger "snille" celleforandringer anbefales endoskopisk kontroll med vevsprøver hvert tredje til femte år, avhengig av hvor stort området som er rammet er.
  • Dersom det foreligger lette celleforandringer og det gis behandling, anbefales ny kontroll hver tredje måned i ett år, deretter årlig.

Det er viktig å huske at Barretts øsofagus ikke er kreft. Det er i utgangspunktet en godartet tilstand som hos noen utvikles til celleforandringer, og i sjeldne tilfeller videre til kreft. Er diagnosen Barretts øsofagus stilt blir tilstanden fulgt opp, og kreftforandringer kan oppdages tidlig. Dette gjør at utsiktene ved behandling er gode.

Vil du vite mer?