Informasjon

Spiserørskramper

En tilstand med muskelkramper i spiserøret. Det fører til halsbrann, sure oppstøt, svelgevansker eller brystsmerter. Tilstanden er imidlertid omstridt. Det er uenighet mellom forskerne om trykkforandringer i spiserøret er opphav til slike symptomer.

Hva er spiserørskramper?

Øsofagus og nedre sfinkter

Det skilles mellom tre hovedtyper spiserørskramper:

Nedre lukkemuskel i spiserøret
  • Diffuse spiserørskramper med ukoordinerte sammentrekninger i spiserørsmuskulaturen.
  • Nøtteknekker spiserør (nutcracker esophagus) der muskelsammentrekningene brer seg på en koordinert måte, men der sammentrekningene er uvanlig sterke.
  • Hypertensiv nedre lukkemuskel der lukkemuskelen på overgangen mellom spiserøret og magesekken er uvanlig stram.

Spiserørskramper er underdiagnostisert og underbehandlet fordi tilstanden er lite kjent, gir vage symptomer og forveksles lett med andre diagnoser - feildiagnoser er derfor vanlige. På den annen side er dette en kontroversiell tilstand. Forskerne er uenige om det er noen sammenheng mellom trykkforandringene i spiserøret og de symptomene disse pasientene har.

Spiserørskramper er en uvanlig årsak til forstyrrelser i spiserørets muskelbevegelser. Det finnes ingen sikre tall for forekomst, men som angitt, antas tilstandene å være underdiagnostisert. Forekomsten øker med alderen.

Neste side