Informasjon

Irritabel tarm syndrom

Irritabel tarm syndrom er en forstyrrelse i tarmens funksjon kjennetegnet av magesmerter, ubehag, oppblåsthet og forstyrret avføringsmønster med diaré og/eller forstoppelse. Symptomene lindres ved avgang av luft og avføring.

Hva er irritabel tarm syndrom?

Tilstanden kalles også irritabel tykktarm, men nyere kunnskap om tilstanden har vist at irritasjonen kan skrive seg fra hele fordøyelseskanalen og ikke bare fra tykktarmen. Derfor tilføyes betegnelsen syndrom, som uttrykk for at det kan foreligge funksjonsforstyrrelser i flere deler av fordøyelseskanalen samt også fra andre organsystemer. Derfor er den fulle benevnelsen irritabel tarm syndrom (irritable bowel syndrome, IBS). Fordøyelsen påvirkes ikke, opptaket av næring er normalt. Tilstanden debuterer ofte i barneårene eller i ung voksen alder.

Symptomene er perioder med smerter og ubehag i magen sammen med forstyrrelser av avføring. Mønsteret varierer fra person til person, og det kan også variere over tid. Det mest typiske er veksling mellom diaré og forstoppelse. Når en periode med ubehag i magen starter, opptrer det ofte samtidig endring i avføringen både når det gjelder form, utseende og hyppighet av avføring. Slim i avføringen er vanlig. Luftplager er ofte uttalte. Mange klager over at magen sveller ut i løpet av dagen. Det er en sammenheng mellom luftplager og magesmerter i den forstand at smertene forsvinner eller minsker ved avgang av luft og/eller avføring.

Periodevis har 5-15 prosent av befolkningen symptomer på irritabel tarm, men langt fra alle har så mye plager at de oppsøker lege.

Neste side