Informasjon

Irritabel tarm

Temaside om Korona

Irritabel tarm, årsaker

Årsaken er ukjent, men det finnes mange teorier. Man antar ar det foreligger en økt følsomhet i tarmen for ytre påkjenninger. Den økte følsomheten gir seg utslag i økt muskelaktivitet i tarmveggen, og ofte uhensiktsmessig tarmaktivitet som fører til luftansamlinger, løs mage eller treg mage. Stress, bekymring, spenninger, angst og hverdagsproblemer vil hos mange utløse denne typen mageplager, men de regnes ikke som årsaker til plagene.

Nyere kunnskap kan tyde på at tarmen kan reagere på visse typer karbohydrater i føden, og hos noen kan dette muligens være en av årsaksfaktorene. Det foreslås at pasienter med gjenstridige plager kan forsøke en kostendring. Les mer om FODMAP-dietten. 

Endret sammensetning av de normale tarmbakteriene kan også ha en betydning. 

I noen få tilfeller kan mageplagene skyldes en ikke-diagnostisert glutenintoleranse og/eller laktoseintoleranse.

Forrige side Neste side