Informasjon

Irritabel tarm syndrom

Årsaker

Årsaken er ukjent, men det finnes mange teorier. Man antar ar det foreligger en økt følsomhet i tarmen for ytre påkjenninger. Den økte følsomheten gir seg utslag i økt muskelaktivitet i tarmveggen, og ofte uhensiktsmessig tarmaktivitet som fører til luftansamlinger, løs mage eller treg mage. Stress, bekymring, spenninger, angst og hverdagsproblemer vil hos mange utløse denne typen mageplager, men de regnes ikke som årsaker til plagene.

Hos omtrent 10 prosent av pasientene med irritabel tarm syndrom skyldes tilstanden en tidligere tarminfeksjon og betegnes postinfeksiøs IBS. Risikofaktorer for utvikling av postinfeksiøs irritabel tarm syndrom er kvinnelig kjønn, eksponering for antibiotika, psykiske plager før sykdommen og alvorlighetsgraden av infeksjonen.

Nyere kunnskap kan tyde på at tarmen kan reagere på visse typer karbohydrater i føden, og hos noen kan dette muligens være en av årsaksfaktorene. Det foreslås at pasienter med gjenstridige plager kan forsøke en kostendring. Les mer om FODMAP-dietten

Endret sammensetning av de normale tarmbakteriene kan også ha en betydning. 

I noen få tilfeller kan mageplagene skyldes en ikke-diagnostisert glutenintoleranse og/eller laktoseintoleranse.

Forrige side Neste side