Informasjon

Irritabel tarm

Temaside om Korona

Irritabel tarm, behandling

De fleste med irritabel tarm har milde til moderate plager og behøver ikke hjelp verken fra lege eller av medikamenter.

Det viktigste tiltaket er å utelukke alvorlig sykdom, og det kan man med stor sikkerhet gjøre ved hjelp av sykehistorien og fravær av unormale funn ved legeundersøkelsen. Hos de fleste er en trygg diagnose tilstrekkelig "behandling". Kunnskap om tilstanden fjerner bekymringen for alvorlig sykdom, noe som ofte er en viktig årsak til at tilstanden vedvarer. Mageplagene forsvinner sjelden med denne kunnskapen, men du kan slippe angsten for underliggende, alvorlig sykdom.

Fiberrikt kosthold og regelmessige avføringsvaner vil kunne bedre forstoppelse eller diaré. Ekstra fibertilskudd kan imidlertid øke luftplagene hos enkelte, men det kan være forbigående. Du bør holde deg borte fra mat som du mener kan gi plager. Dersom du sjeneres av mye magesmerter, bør du sannsynligvis ikke ha et kosthold med altfor fiberrik mat.

Noen reagerer sannsynligvis på enkelte typer karbohydrater (FODMAP - se eget dokument), og det har etter hvert kommet god forskning som viser at en diett med redusert mengde FODMAP kan være nyttig for mange. Glutenfri diett er også foreslått, men her mangler det god forskning som støtter dette. Dersom man ikke kommer til målet med god diagnostikk og informasjon, kan redusert FODMAP forsøkes, gjerne i samarbeid med ekspert som kan sikre riktig sammensetning av kosten.

Dersom hovedplagen er forstoppelse og smerter, kan et medikament (linaklotid) være til nytte for noen. Dersom hovedplagen er diaré, kan medikamentet loperamid være til hjelp.

Probiotika, som for eksempel i meieriproduktene Cultura, Biola og BioQ, er vist å ha effekt hos noen. Resultatene er imidlertid usikre og variable, og det er kun en liten andel som har effekt. Dersom det brukes, bør det testes i minst 4 uker før man avgjør om det har effekt.

Mange pasienter med irritabel tarm ser ut til å ha vitamin D-mangel. Tilskudd med vitamin D er nyttig for helsen generelt, men det er foreløpig usikkert om det også har gunstig effekt på tarmproblemet.

Forrige side Neste side