Informasjon

Kostholdsråd etter tarmkirurgi

Anbefalinger

Å unngå dehydrering og opprettholde en balansert kost kan være en utfordring både for pasienter og kirurger. Henvisning til en ernæringsfysiolog eller dietetiker før kirurgi kan være nyttig slik at pasienten på forhånd kan planlegge ut fra forventede kost- og ernæringsendringer. Særlig etter fjerning av hele tykktarmen kan reintroduksjon av mat kreve en veldig langsom tilpassing, og samarbeid med ernæringsspesialister er den beste måten å vurdere og korrigere eventuelle mangler. For pasienten vil det å følge rådene fra legen og ernæringseksperten sikre den best mulige tilfriskningen.

Forrige side Neste side