Informasjon

Luft i magen

Diagnostiske vurderinger

Legen vil ta utgangspunkt i sykehistorien din og eventuelle funn ved legeundersøkelsen. Legen vil sjekke om magen din er oppblåst, om det foreligger områder som er spesielt ømme, eller om det er følbare oppfylninger i magen. Avhengig av symptomene og funnene kan det i noen tilfeller være aktuelt å ta enkle blodprøver, eventuelt å henvise deg til bildeundersøkelser som røntgen, ultralyd eller CT.

Forrige side Neste side