Informasjon

Tykktarm- og endetarmskreft, oppfølging

Oppfølging etter helbredende behandling av tykktarm- og endetarmskreft anbefales vanligvis for de som har hatt dyptvoksende svulst og/eller spredning til lymfeknuter. Kontrollene foregår på en systematisk måte og fortsetter som regel i fem år etter operasjonen.

Etterkontroller

Den første kontrollen etter operasjonen foregår hos en kirurg. Her får du informasjon om resultatet av behandlingen, og om det er behov for ytterligere behandling med kjemoterapi eller strålebehandling. Dersom du anbefales tilleggsbehandling, blir du henvist til en kreftlege. Senere vil som regel fastlegen din følge deg opp, noen har enkelte kontroller hos kirurg.

Innhold i kontrollene

Det finnes en rekke forskjellige kontrollrutiner, og det er ikke dokumentert hvilket opplegg som er det beste. I Norge anbefales hos de som er ferdigbehandlet etter å ha hatt en dyptvoksende svulst og/eller spredning til lymfeknuter, fem års oppfølging etter en bestemt plan. Det er laget retningslinjer for hva kontrollene skal inneholde. Alle kontrolleres én måned etter behandlingen er ferdig, og opplegg for videre oppfølging og undersøkelser bestemmes av sykehuset i hvert enkelt tilfelle. Noen får tilpasset oppfølging som avviker fra standardskjemaet.

Aktuelle undersøkelser er en blodprøve kalt CEA som er en kreftmarkør for blant annet tykktarms- og endetarmskreft og CT-undersøkelse. Bare rundt halvparten av personer med tykktarms- og endetarmskreft har unormal forhøyelse av blodprøven CEA, den er ikke en nøyaktig prøve. Det gjøres CT-undersøkelse av lunger, lever, mage og bekken, vanligvis etter ett, to og tre år. Ved slutten av kontrollperioden gjøres en tykktarmsundersøkelse med koloskopi.

Egenkontroll

Det er viktig å selv være oppmerksom på mulige tegn på tilbakefall av sykdommen, og kontakte legen din ved slike symptomer. Dette kan være endring i avføringsvaner, endetarmsblødning, sykdomsfølelse, magesmerter, skjelettsmerter eller hoste. 

Fra Nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm. Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert mai 2022.

Vil du vite mer?