Informasjon

Tykktarm- og endetarmskreft, oppfølging

Oppfølging etter helbredende behandling av tykktarm- og endetarmskreft foregår på en systematisk måte og fortsetter som regel i fem år etter operasjonen.

Etterkontroller

Den første kontrollen etter operasjonen foregår hos en kirurg. Her får du informasjon om resultatet av behandlingen, og om det er behov for ytterligere behandling med kjemoterapi eller strålebehandling. Dersom du trenger tilleggsbehandling, blir du henvist til en kreftlege. Senere vil som regel fastlegen din følge deg opp, noen har enkelte kontroller hos kirurg.

Innhold i kontrollene

Det er i Norge laget retningslinjer for hva kontrollene av personer som er ferdigbehandlet etter tykktarm- og endetarmskreft skal inneholde. Alle kontrolleres én måned etter behandlingen er ferdig, og opplegg for videre oppfølging og undersøkelser avgjøres av sykehuset i hvert enkelt tilfelle. Aktuelle undersøkelser er en blodprøve kalt CEA som er en kreftmarkør for blant annet tykktarms- og endetarmskreft og CT-undersøkelse. Bare rundt halvparten av personer med tykktarms- og endetarmskreft har unormal forhøyelse av blodprøven CEA, den er ikke en nøyaktig prøve. Det gjøres CT-undersøkelse av lunger, lever, mage og bekken, vanligvis etter ett, to og tre år. Ved slutten av kontrollperioden gjøres en tykktarmsundersøkelse med koloskop.

Egenkontroll

Det er viktig å selv være oppmerksom på mulige tegn på tilbakefall av sykdommen, og eventuelt kontakte legen din ved slike symptomer. Dette kan være endring i avføringsvaner, endetarmsblødning, sykdomsfølelse, magesmerter, skjelettsmerter eller hoste. 

Fra Nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm. Helsedirektoratet 2021.

Vil du vite mer?