Informasjon

Nedsatt opptak av fruktose

Nedsatt opptak av fruktose i fordøyelseskanalen kan være årsak til uklare mageplager. Det er en svært vanlig tilstand, men bare en liten andel synes å få plager av det.

Kiwi
Kiwi

Karbohydrater er viktige energikilder for kroppen. De sentrale bestanddelene i karbohydrater er sukkermolekylene glukose og fruktose. Begge disse er monosakkarider, det vil si at de består av kun ett molekyl. Glukose er den sukkertypen som transporteres rundt til kroppens celler via blodet. Vanlig strøsukker, sukrose, er et disakkarid som består av to sukkermolekyler: fruktose og glukose. Laktose, melkesukker, er et disakkarid som brytes ned til monosakkaridene galaktose og glukose. Mange sukkermolekyler kan være lenket sammen i det som kalles oligosakkarider (består av et begrenset antall monosakkarider) og polysakkarider (som består av mange monosakkarider).

Hva er nedsatt opptak av fruktose?

Nedsatt opptak av et stoff i fordøyelseskanalen kalles på fagspråket malabsorpsjon. Fruktosemalabsorpsjon er vanlig både blant pasienter med uspesifikke mageplager og blant friske personer. Det er per idag usikkert hvilken betydning nedsatt opptak av fruktose har på mennesker. Enkelte forskere mener at fruktosemalabsorpsjon kan være forklaringen hos noen på tilstanden irritabel tarm.

Irritabel tarm en en tilstand karakterisert ved perioder med mageplager i form av mye luft, knipsmerter, vekslende løs og hard mage. Utredningen avdekker ingen sykelige forandringer verken i organene i fordøyelseskanalen eller i blodprøver. Vi regner at ca. 30% av befolkningen i perioder har mageplager forenlig med irritabel tarm.

Første gang man ble oppmerksom på en mulig sammenheng mellom mageplager og malabsorpsjon av fruktose, var i 1978.

Nedsatt opptak av fruktose er en svært vanlig tilstand både hos friske personer og hos personer med irritabel tarm. Tilstanden oppfattes derfor ikke som en sykdom, men mer som en normalvariant. Likevel mistenker man at tilstanden kan forårsake plagsomme symptomer fra magen på samme måte som den beslektede tilstanden melkesukkerintoleranse (laktoseintoleranse).

Malabsorpsjon av fruktose antas i våre dager å være en viktigere årsak til mageplager enn tidligere fordi inntaket av frukt og grønnsaker er klart høyere enn det var før, mens inntaket av vanlig sukker er gått ned. Forskere har beregnet at i USA er fruktoseinntaket 10-doblet de siste tiårene.

Neste side