Informasjon

Nedsatt opptak av fruktose

Nedsatt opptak av fruktose i fordøyelseskanalen kan være årsak til uklare mageplager. Det er en svært vanlig tilstand, men bare en liten andel synes å få plager av det.

Kiwi
Kiwi

Karbohydrater er viktige energikilder for kroppen. De sentrale bestanddelene i karbohydrater er sukkermolekylene glukose, fruktose og galaktose. Dette er monosakkarider, det vil si at de består av kun ett molekyl. Glukose tas opp i blodet og transporteres rundt til kroppens celler.

Vanlig strøsukker, sukrose, er et disakkarid som består av to sukkermolekyler: fruktose og glukose. Laktose, melkesukker, er et disakkarid som består av monosakkaridene galaktose og glukose. Mange sukkermolekyler kan være lenket sammen i det som kalles oligosakkarider (består av et begrenset antall monosakkarider) og polysakkarider (som består av mange monosakkarider).

Hva er nedsatt opptak av fruktose?

Nedsatt opptak av et stoff i fordøyelseskanalen kalles på fagspråket malabsorpsjon. Fruktosemalabsorpsjon er vanlig både blant pasienter med uspesifikke mageplager og blant friske personer. Det er usikkert hvilken betydning nedsatt opptak av fruktose har på mennesker. Enkelte forskere mener at fruktosemalabsorpsjon kan være forklaringen hos noen på tilstanden irritabel tarm.

Irritabel tarm en en tilstand karakterisert ved perioder med mageplager i form av mye luft, knipsmerter, vekslende løs og hard mage. Utredning viser ingen sykelige forandringer i fordøyelseskanalen, og blodprøver er normale. Man regner at ca. 30 prosent av befolkningen i perioder har mageplager forenlig med irritabel tarm.

Nedsatt opptak av fruktose er svært vanlig både hos friske personer og hos personer med irritabel tarm. Tilstanden oppfattes derfor ikke som en sykdom, men mer som en normalvariant. Man mistenker likevel at nedsatt opptak av fruktose fra tarmen kan forårsake plagsomme symptomer hos noen, på samme måte som den beslektede tilstanden melkesukkerintoleranse (laktoseintoleranse).

Neste side