Informasjon

Nedsatt opptak av fruktose

Temaside om Korona

Mulig sykdomsmekanisme

Når fruktose ikke suges opp gjennom tarmveggen, blir det værende i tarmhulen. Det vil da trekke til seg vann (osmose), dermed blir volumet av tarminnholdet større, noe som påskynder passasjen av tarminnholdet nedover i tarmen. Gassproduksjon og diaré oppstår i forbindelse med at det uabsorberte sukkeret utgjør et gjæringsmedium for bakterier i tykktarmen. Tarminnholdet "gjærer" samt at tykktarmen ikke klarer å ta opp alt overskuddsvannet som befinner seg inne i tarmen. Dermed oppstår luftplager og diaré.

Muligens er det av betydning hvilke typer bakterier som finnes i tykktarmen. Dette kan variere noe fra person til person. Ikke alle bakterietyper er like følsomme for fruktose. Kanskje er dette noe av forklaringen på at ikke alle med nedsatt opptak av fruktose får mageplager.

Forrige side Neste side