Informasjon

Nedsatt opptak av fruktose

Nedsatt opptak av fruktose i fordøyelseskanalen kan være årsak til uklare mageplager. Det er en svært vanlig tilstand, men bare en liten andel synes å få plager av det.

Diagnostikk

Dersom du har mageplager og lurer på om nedsatt opptak av fruktose er forklaringen, så er en enkel metode å avklare dette på å innføre kostrestriksjoner og se om det bedrer tilstanden. Hvis så skjer, bør du etter en tid oppheve restriksjonene for å se om tilstanden kommer tilbake. Gjør den det, er det et tegn på at kosten har betydning for dine mageplager. Ulempen med en slik test er at den baserer seg på din subjektive vurdering, og den er derfor beheftet med betydelig usikkerhet.

Det finnes objektive metoder til å fastslå om du har nedsatt opptak av fruktose. Du får da en testdose med f.eks. 25 g fruktose oppløst i en drikk. Etter et par timer måles blodsukkeret ditt pluss at en måler hydrogen- og metan-mengden som du puster ut. Ved nedsatt fruktoseopptak i tarmen øker utskillelsen av hydrogen og metan i utåndingsluften. Siden svært mange magefriske personer også har nedsatt opptak av fruktose, så forteller denne testen om du har eller ikke har nedsatt opptak av fruktose. Den forteller imidlertid ingenting om fruktosemalabsorpsjonen er årsak til dine eventuelle mageplager.

Forrige side Neste side